Advice

    6 TB Ext 3.5


6 TB Ext 3.5
6 TB Ext 3.5
6 TB Ext 3.5
6 TB Ext 3.5
6 TB Ext 3.5

ราคา 7,900 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Western Digital
6 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
6 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
ราคา 5,150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน8 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
8 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
ราคา 6,350 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Western8 TB Ext 3.5'' SEAGATE Backup Plus HUB (Black)
8 TB Ext 3.5'' SEAGATE Backup Plus HUB (Black)
ราคา 6,680 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Seagate6 TB Ext 3.5'' SEAGATE Backup Plus HUB (Black)
6 TB Ext 3.5'' SEAGATE Backup Plus HUB (Black)
ราคา 5,630 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Seagate