Advice
  • มาโครรองรับได้มากถึง 8 ปุ่ม ครบครันสะใจคอเกมส์ตัวจริง
  • เคลื่อนไหวรวดเร็วและแม่นยำด้วย AVAGO A3360
  • Huano สวิตช์ รองรับการคลิกได้มากถึง 20 ล้านครั้ง
  • ออกแบบตามสรีระศาสตร์และใช้วัสดุเกรด Gaming Hi-End
  • ตั้งค่า DPI ได้ 7 ระดับ จนถึง 100-24000 DPI
  • ปรับแต่งไฟได้ถึง 16.8 ล้านสี
  • ปรับรูปแบบไฟได้ถึง 9 แบบ
  • ปรับตั้งค่าได้ 3 โปรไฟล์

สินค้าหมด
คำค้นหา : NUBWO-X , Mouse , เมาส์ , HENKER , X71
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า