Advice

    Cable HDMI M/M (1.5M)


Cable HDMI M/M (1.5M)
Cable HDMI M/M (1.5M)
Cable HDMI M/M (1.5M)

  • Cable HDMI 
  • ความยาวของสาย 1.5 เมตร (M/M) 
  • สายถัก

ราคา 55 บาท ประกัน 2Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ XLL
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GOLD THREEBOY
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GOLD THREEBOY
ราคา 265 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ThreeBoyCable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M)  TOP TECH
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ราคา 130 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable HDMI (V.1.4) M/M (3M) TOP TECH
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) TOP TECH
ราคา 150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
ราคา 650 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ThreeBoy