Advice
ราคา

ต่ำสุด สูงสุด


หมวดที่แสดง
CCTV Accessories*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Jack
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
Jack BNC RG6-U / 1 Pcs.
ราคา 16 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIJack Terminal FeMale WATASHI#WAC029
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029
Jack Terminal to DC(Female) / 1 Pcs.
ราคา 16 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiJack Terminal Male WATASHI#WAC028
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
Jack Terminal to DC(Male) / 1 Pcs.
ราคา 16 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiF-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
Jack Connect F-Type to F-Type / 1 Pcs.
ราคา 16 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiRCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010
RCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010
Jack RCA(Female) to BNC(Male) / 1 Pcs.
ราคา 16 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIF-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039
Jack F-Type to RCA(Male) / 1 Pcs.
ราคา 16 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIBNC Female to RCA MaleJack WATASHI#WAC035
BNC Female to RCA MaleJack WATASHI#WAC035
Jack BNC(Female) to RCA(Male) / 1 Pcs.
ราคา 22 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIF-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
Jack F-Type to BNC(Male) / 1 Pcs.
ราคา 22 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiF-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039A (100Pcs/Pack)
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039A (100Pcs/Pack)
Jack F-Type to RCA(Male) / 100 Pcs.
ราคา 530 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiJack Terminal Male WATASHI#WAC028 (100Pcs/Pack)
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028 (100Pcs/Pack)
Jack Terminal to DC(Male) / 100Pcs/Pack
ราคา 690 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiJack Terminal FeMale WATASHI#WAC029A  (100Pcs/Pack)
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029A (100Pcs/Pack)
Jack Terminal FeMale(100Pcs/Pack)
ราคา 690 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIF-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003 (100Pcs/Pack)
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003 (100Pcs/Pack)
Jack Connect F-Type to F-Type / 100 Pcs.
ราคา 790 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiJack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108  (100Pcs/Pack)
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108 (100Pcs/Pack)
Jack BNC RG6-U / 100 Pcs.
ราคา 880 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable DC Jack Watahsi#WAC106A (100Pcs/Pack)
Cable DC Jack Watahsi#WAC106A (100Pcs/Pack)
Cable DC Jack / 100 Pcs.
ราคา 890 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiBNC Female to RCA Male Jack WATASHI#WAC035 (100Pcs/Pack)
BNC Female to RCA Male Jack WATASHI#WAC035 (100Pcs/Pack)
JACK แปลงสัญญาณหัว BNC to หัว RCA
ราคา 1,020 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiF-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006 (100Pcs/Pack)
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006 (100Pcs/Pack)
Jack F-Type to BNC(Male) / 100 Pcs.
ราคา 1,270 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiPOWER SUPPLY 10Amp GLINK#GIPS-003
POWER SUPPLY 10Amp GLINK#GIPS-003
Power Supply 12V / 10Amp
ราคา 250 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPOWER SUPPLY 3Amp PeopleFu
POWER SUPPLY 3Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 3Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 4ตัว
ราคา 305 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PeopleFuPOWER SUPPLY 20Amp GLINK#GIPS-004
POWER SUPPLY 20Amp GLINK#GIPS-004
Power Supply 12V / 20Amp
ราคา 340 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPOWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A
POWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A
Power Supply 12V / 10Amp / สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว (กล้องอินฟาเรดได้สูงสุด 9ตัว)
ราคา 450 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiPOWER SUPPLY 30Amp GLINK#GIPS-001
POWER SUPPLY 30Amp GLINK#GIPS-001
Power Supply 12V / 30Amp
ราคา 450 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPOWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071
POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071
Power Supply 12V / 20Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 18-20ตัว
ราคา 455 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiPOWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072
Power Supply 12V / 30Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 24-30ตัว (Short Circuite Protection)
ราคา 680 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiPOWER SUPPLY 21Amp PeopleFu
POWER SUPPLY 21Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 21Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 16-20ตัว
ราคา 720 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PeopleFuPOWER SUPPLY With Enc. 3Amp PeopleFu
POWER SUPPLY With Enc. 3Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 3Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-6ตัว
ราคา 780 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPOWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu
POWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 16.5Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8-10ตัว
ราคา 800 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PeopleFuPOWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067
Power Supply 12V / 10Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว
ราคา 810 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIPOWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068
POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068
Power Supply 12V / 15Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 8ตัว
ราคา 860 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIPOWER SUPPLY With Enc. 5Amp PeopleFu
POWER SUPPLY With Enc. 5Amp PeopleFu
Power Supply 12V / 5Amp สามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้ 1-8ตัว
ราคา 1,060 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPOWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018
POWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018
เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ควบคุมประตูแม่เหล็ก เข้า-ออก / สามารถใช้ได้งานได้ในขณะไฟดับ
ราคา 1,150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiCable CCTV 10M 2in1 WATASHI#WCP034
Cable CCTV 10M 2in1 WATASHI#WCP034
Cable CCTV 10M 2in1
ราคา 175 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable CCTV 10M 2in1 PeopleFu#FU035
Cable CCTV 10M 2in1 PeopleFu#FU035
สายสำเร็จรูป (สายภาพ+เสียง สายไฟ) ยาว 10 เมตร
ราคา 175 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PeopleFuCable CCTV 20M 2in1 WATASHI#WCP023A
Cable CCTV 20M 2in1 WATASHI#WCP023A
Cable CCTV 20M 2in1
ราคา 230 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001 (Black)
Cable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001 (Black)
Cable 100M RG6/168
ราคา 520 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1 (Black)
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1 (Black)
Cable 100M RG6/168
ราคา 590 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1WH (white)
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1WH (white)
Cable 100M RG6/168
ราคา 590 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1 (Black)
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1 (Black)
Cable 100M RG6/168
ราคา 650 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1WH (white)
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1WH (white)
Cable 100M RG6/168
ราคา 650 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 100M RG6/168 GLINK Power Line (Black)
Cable 100M RG6/168 GLINK Power Line (Black)
Cable 100M RG6/168 * Powerline
ราคา 750 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071 (Black)
Cable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071 (Black)
Cable 100M RG6/168 / Power Line
ราคา 850 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA-1 (Black)
Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA-1 (Black)
Cable 100M RG6/168 * Powerline
ราคา 950 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 200M RG6/168 WATASHI#WCP002 (Black)
Cable 200M RG6/168 WATASHI#WCP002 (Black)
Cable 200M RG6/168
ราคา 960 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+1 (Black)
Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+1 (Black)
Cable 100M RG6/168 * Powerline
ราคา 1,490 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 200M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP072 (Black)
Cable 200M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP072 (Black)
Cable 200M RG6/168
ราคา 1,670 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 500M RG6/168 WATASHI#WCP004 (Black)
Cable 500M RG6/168 WATASHI#WCP004 (Black)
Cable 500M RG6/168
ราคา 2,550 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 300M RG6/168 GLINK Power Line (Black)
Cable 300M RG6/168 GLINK Power Line (Black)
Cable 300M RG6/168 * Powerline
ราคา 2,550 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable 300M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP073 (Black)
Cable 300M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP073 (Black)
Cable 300M RG6/168
ราคา 2,570 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP074 (Black)
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP074 (Black)
Cable 500M RG6/168
ราคา 4,250 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHICable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA (Black)
Cable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA (Black)
Cable 500M RG6/168 * Powerline
ราคา 4,250 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+ (Black)
Cable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+ (Black)
Cable 500M RG6/168 * Powerline
ราคา 6,590 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKCable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP059 (มีสลิง)
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP059 (มีสลิง)
Cable 500M RG6/168
ราคา 8,690 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 2"
ราคา 50 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Watashiขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4
ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4" (For Camera)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"
ราคา 60 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Peoplefuขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)
ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)
ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 12"
ราคา 115 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiHousing WATASHI#WAC016
Housing WATASHI#WAC016
กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 110 x 100 x 290 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
ราคา 200 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIHousing WATASHI#WHS002
Housing WATASHI#WHS002
กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 120 x 108 x 410 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
ราคา 385 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIHousing WATASHI#WHS003
Housing WATASHI#WHS003
กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 142 x 115 x 390 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
ราคา 445 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiMicrophone Mini WATASHI#WAC002A
Microphone Mini WATASHI#WAC002A
Microphone Mini / RCA Output
ราคา 165 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WatashiMicrophone Mini WATASHI#WAC001A
Microphone Mini WATASHI#WAC001A
แถม Adpter
Microphone Mini / RCA Output * แถม adapter 12V
ราคา 280 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiMicrophone Mini WATASHI#WAC241
Microphone Mini WATASHI#WAC241
Microphone Mini / RCA Output
ราคา 560 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIUTP Video Balun GLINK#GBL-001
UTP Video Balun GLINK#GBL-001
1 Channel Video Balun 200-300 เมตร * ขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาณ (1 ชุด มี 2 ชิ้น/ตัวส่ง และ ตัวรับ) * ใ
ราคา 49 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันUTP Video Balun GLINK#GBL-003
UTP Video Balun GLINK#GBL-003
1 Channel Video Balun 200-300 เมตร * ขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาณ (1 ชุด มี 2 ชิ้น/ตัวส่ง และ ตัวรับ) * ใ
ราคา 60 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันUTP Video Balun GLINK#GBL-006
UTP Video Balun GLINK#GBL-006
1 Channel Video Balun 600 เมตร (1 ชุด มี 2 ชิ้น/ตัวส่ง และ ตัวรับ) * ใช้ได้ 4 ระบบ Analog HDTVI AH
ราคา 65 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันUTP Video Balun WATASHI#WUTP037A
UTP Video Balun WATASHI#WUTP037A
1 Channel Video Balun 300 เมตร (1 ชุด มี 2 ชิ้น/ตัวส่ง และ ตัวรับ) * ใช้ได้ 3 ระบบ HDTVI AHD HDCVI
ราคา 125 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
WATASHIUTP Video Balun WATASHI#WUTP012
UTP Video Balun WATASHI#WUTP012
4 Channel Video Balun 300 เมตร * 1 ชุด มี 1 ตัว/ต้องซื้อ 2 ตัวเพื่อใช้เป็นตัวส่งและตัวรับ
ราคา 350 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
watashiAdapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096 (For Camera)
Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096 (For Camera)
For CCD CAMERA Adaptor 12V/2000 mA
ราคา Call บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Watashi