Advice
Adapter & Battery LENOVO*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm)
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm) 12V 2A PowerMax
Adapter NB Lenovo 12V - 2.0A / 2.0 x 0.8mm
590
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm) 5V 4A OEM
Adapter NB Lenovo 5V - 4A / 3.5 x 1.35mm
750
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V -3.25A / 4.0 x 1.7mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Threeboy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Slim "Genuine" By Order
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / 4.0 x 1.7mm
1,350
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
320
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.42A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
380
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 16V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB
Adapter NB Lenovo 19.5V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 12V 2A PowerMax
Adapter NB Lenovo 12V - 2.0A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
650
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A OEM
Adapter NB Lenovo 20.0V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
650
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A OEM
19V / 3.42A / 5.5 x 2.5mm
650
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A OEM
20V / 3.25A / 5.5 x 2.5mm
650
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
900
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
990
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
990
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
990
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20.0V - 2A /5.5 x 2.5mm
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 5.5 x 2.5mm
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A "Genuine"
Adapter NB LENOVO 19.5V - 6.15A / 5.5 x 2.5mm
1,350
1Y
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / 5.5 x 2.5mm
1,350
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm) 19V 7.7A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 19.5V - 7.7A / 6.3 x 3.0mm
1,350
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm) 19.5V 6.15A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / 6.36 x 3.0mm
1,090
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 3.25A "Genuine" มีสินค้า
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 4.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.4 x 5.0mm
1,090
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
320
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
360
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
380
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM
Adapter NB Lenovo 20.0V - 3.25A / 7.9 x5.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
500
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
540
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
590
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM
For:NB Lenovo
690
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.0mm
990
1Y
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
990
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A /8.0 x 7.4mm
490
1Y
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A /8.0 x 7.4mm
990
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
360
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
490
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
500
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
540
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
540
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
590
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A OEM
For: NB Lenovo
650
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 6.5A / USB Tip
650
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.75A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 6.75A / USB Tip
690
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A OEM
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / USB Tip
720
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A OEM
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB Tip
720
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A OEM
Adapter NB Lenovo 19.0V - 6.15A / USB Tip
750
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB
850
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A OEM
19.5V / 7.7A / USB Tip
850
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB
950
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / USB Tip
990
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25/ USB
990
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / USB
990
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25/ USB
990
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / USB
990
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 19.5V - 6.15A / USB Tip
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.75A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 6.75A / USB
1,090
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 19.5V - 7.7A / USB
1,350
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 19.5V - 7.7A / USB
1,350
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.75A "Genuine"
20V / 6.75A / USB Tip
1,350
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 8.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / USB
1,500
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 8.5A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 8.5A / USB
1,500
1Y
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 2A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 2.0A / YOGA USB
1,550
1Y
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 6A / USB
1,800
1Y
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 3.25A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / YOGA USB
1,800
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB LENOVO (TYPE-C) 20V 3.25A "Genuine"
Adapter NB HP 19.5V - 11.8A / TYPE-C
1,650
1Y
Adpater NB LENOVO (TYPE-C) 20V 2.25A "Genuine"
Adapter NB Lenovo 20V - 2.25A / TYPE-C
1,650
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Battery NB LENOVO 100-14IBY (Built in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo 100-14IBY (Built in) & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO 100-15IBD (Built in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo 100-15IBD (Built in) & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO E31-70 (Built in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo E31-70 (Built in) & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO G480 "Genuine"
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad 300s-14ISK "Genuine"
For : Notebook Lenovo Ideapad 300s-14ISK & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad Z41-70 "Genuine"
For : Notebook Lenovo Ideapad Z41-70 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad Z51-70 "Genuine"
For : Notebook Lenovo Ideapad Z51-70 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO L14C3A01 (Built in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo L14C3A01 (Built in) & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO S41-70 "Genuine"
For : Notebook Lenovo S41-70 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO V4400 (Built in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo V4400 (Built in) & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO G460 B470 G570 G770 "Genuine"
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO G470 "Genuine"
For :Battery Lenovo G470 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Y470 "Genuine"
For : Notebook Lenovo Y470
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Z360 "Genuine"
For : Notebook Lenovo Z360 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Z460 "Genuine"
For :Battery Lenovo Z460 & Compatible Model
1,900
1Y
Battery NB LENOVO Z500 (Built-in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo Z500 & Compatible Model
2,300
1Y
Battery NB LENOVO Z510 (Built-in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo Z510 (Buil in) & Compatible Model
2,300
1Y
Battery NB LENOVO G40-70 "Genuine"
For : Notebook Lenovo G40-70 & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO G40-70 (White) "Genuine"
For : Notebook Lenovo G40-70 & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO G400S "Genuine"
For : Notebook Lenovo G400S & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO G400s (White) "Genuine"
For : Notebook Lenovo G400S & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO G410S "Genuine"
For : Notebook Lenovo G410S & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO G500S "Genuine"
For : Notebook Lenovo G500S & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO S410P "Genuine"
For : Notebook LENOVO S410P & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO Z400 (built in) "Genuine"
For : Notebook Lenovo Z400 & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO Z710 "Genuine"
For : Notebook Lenovo Z710 & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO T440P "Genuine"
For : Notebook Lenovo T440P
2,400
1Y
Battery NB LENOVO ThinkPad T430 T530 "Genuine" ประกัน Advice
For : Notebook Lenovo T430 & Compatible Model
2,400
1Y
Battery NB LENOVO ThinkPad E450 E450C E640 "Genuine"ประกัน Advice
For NB Lenovo ThinkPad E450 E450C E640 & Compatible Model
2,500
1Y
Battery NB LENOVO 310-15IKB "Genuine"
For : Notebook Lenovo 310-15IKB & Compatible Model
2,700
1Y
Battery NB LENOVO 310-15ISK "Genuine"
For : Notebook Lenovo 310-15ISK & Compatible Model
2,700
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Battery NB LENOVO B450 TheBull
For : Notebook Lenovo B450 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO G460 TheBull By Order
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO G470 TheBull By Order
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO G480 TheBull
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S TheBull
For : Notebook Lenovo IdeaPad G410S & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad G50-70 TheBull By Order
For : Notebook Lenovo IdeaPad G50-70 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO R61 TheBull
For : Notebook Lenovo R61 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO SL410 TheBull
For : Notebook Lenovo SL410 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO T410 TheBull
For : Notebook Lenovo T410 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO Y460 TheBull
For : Notebook Lenovo Y460 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO Y470 TheBull
For : Notebook Lenovo Y470 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO Y480 TheBull
For : Notebook Lenovo Y480 & Compatible Model
990
1Y
Battery NB LENOVO G450 TheBull
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
1,050
1Y
Battery NB LENOVO G450 ThreeBoy
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
1,050
1Y
Battery NB LENOVO G460 ThreeBoy
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model
1,050
1Y
Battery NB LENOVO G480 ThreeBoy
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
1,050
1Y
Battery NB LENOVO Z460 ThreeBoy
For : Notebook Lenovo Z460 & Compatible Model
1,050
1Y
Battery NB LENOVO Y450 Threeboy
For : Notebook Lenovo Y450 & Compatible Model
1,050
1Y
Battery NB LENOVO B4000 Hi-Power
For : Notebook Lenovo B4000 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO B450 Hi-Power
For : Lenovo B450 / B450L
1,200
1Y
Battery NB LENOVO B450L Series Hi-Power
For : Notebook Lenovo B450L & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO B460 Hi-Power
For : Lenovo Ideapad B460?/ G450 / G360
1,200
1Y
Battery NB LENOVO G360 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G360 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO G450 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G450 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO G460 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G460 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO G470 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G470 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO G505S Hi-Power
For : Notebook Lenovo G505S & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad S310 Hi-Power
For : Notebook Lenovo IdeaPad S310 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad S400 Hi-Power
For : Lenovo IdeaPad S400 / S300 / S310 / S405 / S415
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad Y560 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad Y560 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO L410 Hi-Power
For : Notebook Lenovo L410 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO L412 Hi-Power
For : Notebook Lenovo L412 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO L510 Hi-Power
For : Notebook Lenovo L510 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO R61 Hi-Power
For : Lenovo R61 / Thinkpad T62 / T61
1,200
1Y
Battery NB LENOVO S300 Hi-Power
For : Notebook Lenovo S300 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO S405 Hi-Power
For : Notebook Lenovo S405 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO S415 Hi-Power
For : Notebook Lenovo S415 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO S510P Hi-Power
For : Notebook Lenovo S510P & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO S600 Hi-Power
For : Notebook Lenovo S600 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO SL410 Hi-Power
For : Notebook Lenovo SL410 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO T510 Hi-Power
For : Notebook Lenovo T510 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Thinkpad T61 Hi-Power
For : Notebook LENOVO Thinkpad T61 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Thinkpad T62 Hi-Power
For : Notebook LENOVO Thinkpad T62 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO ThinkPad X201 Hi-Power
For : Lenovo ThinkPad X201 / X200
1,200
1Y
Battery NB LENOVO ThinkPad X240 Hi-Power
For : Lenovo ThinkPad X240 / T440s / T450
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Y410P Hi-Power
For : Notebook Lenovo Y410P & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Y450 Hi-Power
For : NB Lenovo Y450 / Y550
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Y460 Hi-Power
For : Lenovo Y460 / Y560
1,200
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad G580 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad G580 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad Z380 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad Z380 & Compatible Model
1,200
1Y
Battery NB LENOVO Z460 Hi-Power By Order
For : Notebook Lenovo Z460 & Compatible Model
1,300
1Y
Battery NB LENOVO G40-45 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G40-45 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO G40-70 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G40-70 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO G405S Series Hi-Power
For : Notebook Lenovo G405S & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO G4080 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G4080 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO G50-70 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G50-70 & Compatible Model
1,400
6-M
Battery NB LENOVO G500 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G500 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO G500s Hi-Power
For NB Lenovo G500s & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S Hi-Power
For : Notebook Lenovo IdeaPad G410S & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO IdeaPad Z5070 Hi-Power
For : Notebook Lenovo IdeaPad Z5070 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO S410P Hi-Power
For : Notebook Lenovo S410 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO Z500 (Built-in) Hi-Power
For NB LENOVO Z500 (built in) & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO Z510 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Z510 & Compatible Model
1,400
1Y
Battery NB LENOVO Z40-70 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Z40-70 & Compatible Model
1,500
1Y
Battery NB LENOVO Z400 (Built-in) Hi-Power
For : Notebook Lenovo Z400 & Compatible Model
1,500
1Y
Battery NB LENOVO Z400S (Built-in) Hi-Power
For : Notebook Lenovo Z400S & Compatible Model
1,500
1Y
Battery NB LENOVO E220S (Built in) Hi-Power
For : Notebook Lenovo E220S (Built in) & Compatible Model
1,600
1Y
Battery NB LENOVO E420S (Built in) Hi-Power
For : Notebook Lenovo E420S (Built in) & Compatible Model
1,600
1Y
Battery NB LENOVO T440P Hi-Power
For : Notebook Lenovo T440P?& Compatible Model
1,600
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad Z580 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad Z580 & Compatible Model
1,750
1Y
Battery NB LENOVO Ideapad V480 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Ideapad V480 & Compatible Model
1,790
1Y
Battery NB LENOVO G480 Hi-Power
For : Notebook Lenovo G480 & Compatible Model
1,800
1Y
Battery NB LENOVO ThinkPad T440s Hi-Power
For : Notebook Lenovo ThinkPad T440s & Compatible Model
1,800
1Y
Battery NB LENOVO Y480 Hi-Power
For : Notebook Lenovo ThinkPad Y480 & Compatible Model
1,800
1Y
Battery NB LENOVO Z480 Hi-Power
For : Notebook Lenovo Z480 & Compatible Model
1,800
6-M