Advice
Microsoft Windows*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
Microsoft Windows
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
4,079
-
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
4,759
-
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
5,309
-
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-10070
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
6,999
-
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
24,999
-