Advice
Power Supply*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

(80+White)600W-750W
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ White) COOLERMASTER (MWE-230v MPE-7001-ACABW) 700W.
700 WATT / 80 PLUS WHITE
1,850
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER (MWE450 MPX-4501-ACAAB) 450W.
450 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,450
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER (MWE650 MPX-6501-ACAAB) 650W.
650 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,390
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU DTECH P W029 450W. (B/P) มีสินค้า
450 WATT
330
1Y
PSU DTECH P W030 450W. มีสินค้า
450 WATT
340
1Y
PSU TSUNAMI Extreme 520 W. มีสินค้า
520 WATT
360
1Y
PSU OKER 500W. Mini มีสินค้า
500 WATT
370
1Y
PSU DTECH PW032 550W. มีสินค้า
550 WATT
370
1Y
PSU TSUNAMI Extreme 580W. มีสินค้า
580 WATT
390
1Y
PSU DTECH P W053 450W. Mini
450 WATT
490
1Y
PSU DTECH P W036 650W. มีสินค้า
650 WATT
500
1Y
PSU OKER 750W.
750 WATT
580
1Y
PSU ITSONAS Kingkong 590W.
590 WATT
590
1Y
PSU ITSONAS Kingkong 620W. มีสินค้า
620 WATT
670
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (FULL) DTECH PW006 450W. มีสินค้า
450 WATT / FULL WATT
620
3Y
PSU (FULL) DTECH LED PW067A-L 450W. มีสินค้า
450 WATT / FULL WATT
650
1Y
PSU (FULL) DTECH PW007 500W. มีสินค้า
500 WATT / FULL WATT
670
3Y
PSU (FULL) NUBWO NPS-010 550W. มีสินค้า
550 WATT / FULL WATT
680
3Y
PSU (FULL) DTECH LED PW068A-L 500W. มีสินค้า
500 WATT / FULL WATT
700
1Y
PSU (FULL) AeroCool Superb 600W. มีสินค้า
600 WATT / FULL WATT
750
3Y
PSU (FULL) DTECH PW008 600W. มีสินค้า
600 WATT / FULL WATT
770
3Y
PSU (FULL) RAIDMAX 450W.
450 WATT / FULL WATT
880
3Y
PSU (FULL) ITSONAS Rock 450W.
450 WATT / FULL WATT
970
2Y
PSU (FULL) DTECH PW047 650W. มีสินค้า
650 WATT / FULL WATT
1,220
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ White) RAIDMAX RX-535AW-T 535W. มีสินค้า
535 WATT / 80 PLUS WHITE
1,010
3Y
PSU (80+ White) Apexgaming AI 400W.
400 WATT / 80 PLUS WHITE
1,040
3Y
PSU (80+ White) AeroCool United 500W.
500 WATT / 80 PLUS WHITE
1,150
3Y
PSU (80+ White) COOLERMASTER (MWE-230v MPE-5001-ACABW) 500W. มีสินค้า
500 WATT / 80 PLUS WHITE
1,200
3Y
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S 550W. มีสินค้า
550 WATT / 80 PLUS WHITE
1,490
3Y
PSU (80+ White) ANTEC VP550P Plus 550W. มีสินค้า
550 WATT / 80 PLUS WHITE
1,490
3Y
PSU (80+ White) COOLERMASTER MPE-230V 550W. มีสินค้า
550 WATT / 80 PLUS WHITE
1,560
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S 650W.
650 WATT / 80 PLUS WHITE
1,690
3Y
PSU (80+ White) ANTEC VP650P Plus 650W. มีสินค้า
650 WATT / 80 PLUS WHITE
1,690
3Y
PSU (80+ White) FSP Hyper K 600W. มีสินค้า
600 WATT / 80 PLUS WHITE
1,700
5Y
PSU (80+ White) COOLERMASTER (MWE-230v MPE-6001-ACAEW) 600W.
600?WATT / 80 PLUS WHITE
1,750
3Y
PSU (80+ White) SUPERFLOWER MEGA 600W มีสินค้า
600 WATT / 80 PLUS WHITE
1,790
3Y
PSU (80+ White) ANTEC VP700P Plus 700W.
700 WATT / 80 PLUS WHITE
1,850
3Y
PSU (80+ White) SUPERFLOWER MEGA 700W มีสินค้า
700 WATT / 80 PLUS WHITE
1,990
3Y
PSU (80+ White) ThermalTake Smart RGB 700W.
700 WATT / 80 PLUS WHITE
2,190
5Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Aurora 500W. A-RGB Full Modular
500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,270
3Y
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 500W.
500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,290
3Y
PSU (80+ Bronze) TSUNAMI Black Strom 550W. มีสินค้า
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,290
3Y
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CV450 450W. มีสินค้า
450 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,390
3Y
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-500AF 500W. มีสินค้า
500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,490
5Y
PSU (80+ Bronze) AeroCool LUX 550W. RGB มีสินค้า
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,490
3Y
PSU (80+ Bronze) Apexgaming AX 450W
450 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,490
3Y
PSU (80+ Bronze) SEASONIC S12III 500W.
500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,490
3Y
PSU (80+ Bronze) AeroCool KCAS PLUS 500W.
500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,590
3Y
PSU (80+ Bronze) Apexgaming AX 550W.
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,690
3Y
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CV550 550W. มีสินค้า
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,690
3Y
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra 500W.
500 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,750
5Y
PSU (80+ Bronze) SEASONIC S12II 520W. มีสินค้า
520 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,890
3Y
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MWE550 (550W.)
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,950
3Y
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX RGB 535W.
535 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,960
5Y
PSU (80+ Bronze) ANTEC NEO ECO 550W.
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,160
3Y
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt 550W.
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,190
5Y
PSU (80+ Bronze) FSP M85+ 550W.
550 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,220
5Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W. มีสินค้า
650 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,490
3Y
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 600W. มีสินค้า
600 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,690
3Y
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Aurora 600W. A-RGB Full Modular
600 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,850
3Y
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra 600W.
600 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,950
5Y
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 700W.
700 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,990
3Y
PSU (80+ Bronze) AeroCool LUX 750W. RGB มีสินค้า
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,990
3Y
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CV650 650W. มีสินค้า
650 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,990
3Y
PSU (80+ Bronze) GIGABYTE GP-B700H 700W.
700 WATT / 80 PLUS BRONZE
1,990
5Y
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-700AC 700W. มีสินค้า
700 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,020
5Y
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Aurora 700W. A-RGB Full Modular
700 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,090
3Y
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 650W.
650 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,090
5Y
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 RGB 650W.
650 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,190
5Y
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra 700W. มีสินค้า
700 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,290
5Y
PSU (80+ Bronze) SEASONIC S12III 650W.
650 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,390
3Y
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 750W.
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,490
5Y
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB 750w.
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
3,550
7Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 RGB 750W.
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,590
5Y
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CX750m 750W.
750 WATT / 80 PLUS BRONZE
2,790
5Y
PSU (80+ Bronze) SEASONIC M12II 850W.
850 WATT / 80 PLUS BRONZE
3,890
5Y
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB 850w.
850 WATT / 80 PLUS BRONZE
3,990
7Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Gold) Apexgaming AG 650M 650W.
650 WATT / 80 PLUS GOLD
2,590
3Y
PSU (80+ Gold) COOLERMASTER MWE550 550W.
550 WATT / 80 PLUS GOLD
2,790
5Y
PSU (80+ Gold) Silverstone SST-ET650-G 650W.
650 WATT / 80 PLUS GOLD
2,790
5Y
PSU (80+ Gold) Apexgaming AG 750M 750W.
750 WATT / 80 PLUS GOLD
2,990
3Y
PSU (80+ Gold) FSP Hydro GE Full Modular 650w.
650 WATT / 80 PLUS GOLD
2,990
5Y
PSU (80+ Gold) COOLERMASTER MWE650 650W.
650 WATT / 80 PLUS GOLD
3,090
5Y
PSU (80+ Gold) COOLERMASTER (MWE MPY-7501-AFAAG) 750W.
750 WATT / 80 PLUS GOLD
3,290
5Y
PSU (80+ Gold) CORSAIR RM650 650W.
650 WATT / 80 PLUS GOLD
3,490
5Y
PSU (80+ Gold) SUPERFLOWER Leadex Gold lll ARGB White 650W.
650 WATT / 80 PLUS GOLD
3,590
7Y
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower GF1 750W.
750 WATT / 80 PLUS GOLD
3,990
10Y
PSU (80+ Gold) SUPERFLOWER Leadex Gold lll ARGB White 750W.
750 WATT / 80 PLUS GOLD
4,250
7Y
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower GF1 ARGB 750W.
750 WATT / 80 PLUS GOLD
4,390
10Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Gold) Apexgaming AG 850M 850W.
850 WATT / 80 PLUS GOLD
3,490
3Y
PSU (80+ Gold) RAIDMAX Cobra RX 1200W.
1200 WATT / 80 PLUS GOLD
3,950
5Y
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower GF1 850W.
850 WATT / 80 PLUS GOLD
4,090
10Y
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower GF1 ARGB 850W. มีสินค้า
850 WATT / 80 PLUS GOLD
4,890
10Y
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower iRGB Plus 1000W.
1000 WATT / 80 PLUS GOLD
6,980
10Y
PSU (80+ Gold) SEASONIC Prime 1300W.
1300 WATT / 80 PLUS GOLD
8,250
5Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Titanium) Silverstone ST1100-Ti 1100W.
1100 WATT / 80 PLUS TITANIUM
8,900
3Y
PSU (80+ Titanium) ThermalTake Toughpower iRGB Plus 1250W.
1250 WATT / 80 PLUS TITANIUM
13,900
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PSU (80+ Platinum) AeroCool P7 750W.
750 WATT / 80 PLUS PLATINUM
4,690
3Y
PSU (80+ Platinum) CORSAIR HX1000 1000w.
1000 WATT / 80 PLUS PLATINUM
5,590
10Y
PSU (80+ Platinum) ThermalTake Toughpower ARGB PF1 850W
850 WATT / 80 PLUS PLATINUM
7,790
10Y