Advice
TV Tuner / PC Converter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

TV TUNER/CAPTURE
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Video Capture
สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
260
1Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
PC CONVERTER Magictech (MT-011)
CONVERTER / VGA to VIDEO
365
1Y
PC CONVERTER OKER (PT-011)
CONVERTER / VGA to VIDEO
515
1Y