Advice

    Printer Barcode Zebra GT-820


Printer Barcode Zebra GT-820
Printer Barcode Zebra GT-820
Printer Barcode Zebra GT-820
Printer Barcode Zebra GT-820
Printer Barcode Zebra GT-820

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra รุ่น GT820

  • เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด หรือ เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ(Desktop Barcode Printer)
  • พิมพ์ได้2ระบบ พิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง(Direct Thermal)ไม่ต้องไช้หมึก หรือพิมพ์แบบผ่านผ้าหมึก(Thermal Transfer)
  • เครื่องพิมพ์มีขนาดเล็ก พิมพ์ได้เร็วถึง 5นิ้ว/วินาที
  • เหมาะสำหรับพิมพ์ ตั๋วต่างๆ หรือพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดซองยาในงานโรงพยาบาล หรืองานพิมพ์ต่อวันปริมาณไม่มาก

ราคา 8,750 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : Printer , Barcode , Zebra , GT-820
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Zebra
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
ราคา 9,650 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
EpsonPrinter Slip VENUS PRT-058
Printer Slip VENUS PRT-058
ราคา 2,390 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPrinter Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
ราคา 13,500 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
EpsonPrinter Slip EPSON TM-T82 (Port USB)
Printer Slip EPSON TM-T82 (Port USB)
Free Gift Card 100 บาท
ราคา 6,150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Epson