Advice

    Printer Barcode TSC TTP-244Pro


Printer Barcode TSC TTP-244Pro
Printer Barcode TSC TTP-244Pro
Printer Barcode TSC TTP-244Pro
Printer Barcode TSC TTP-244Pro
Printer Barcode TSC TTP-244Pro

Barcode Printer TSC TTP-244 Pro เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ

  • ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย
  • พิมพ์ได้เร็วขึ้นถึง 5 นิ้วต่อวินาที
  • ความละเอียด 203 dpi
  • พิมพ์ได้กว้างถึง 4 นิ้ว 
  • หน่วยความจำ 8 MB SDRAM

ราคา 6,490 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ TSC
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
ราคา 9,650 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
EpsonPrinter Slip VENUS PRT-058
Printer Slip VENUS PRT-058
ราคา 2,390 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPrinter Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
ราคา 13,500 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
EpsonPrinter Slip EPSON TM-T82 (Port USB)
Printer Slip EPSON TM-T82 (Port USB)
Free Gift Card 100 บาท
ราคา 6,150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Epson