Advice

    Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)


Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)

  • Link US-1004 หัวแลนมาตรฐาน RJ45 ตัวผู้ สำหรับสาย CAT6 แบบมีฉนวน (Shield) ช่วยป้องกันสนามแม่เหล็กรบกวน ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายแบบสาย (LAN) ที่ต้องการคุณภาพสูง

ราคา 30 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : Plug , RJ45 , CAT6 , LINK , US-1004 , Original , Shield
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ LINK 
Plug Boots CAT5 คละสี
Plug Boots CAT5 คละสี
100ชิ้นต่อแพ็ค
ราคา 30 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันJack ADSL SPLITTER
Jack ADSL SPLITTER
ราคา 15 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันJack Connector RJ45 (FF)
Jack Connector RJ45 (FF)
ราคา 10 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPlug RJ45 CAT6 LINK (US-1002)
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002)
10ชิ้นต่อแพ็ค
ราคา 60 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน