Advice

  UPS 3KVA SYSTEM S3000


UPS 3KVA SYSTEM S3000
UPS 3KVA SYSTEM S3000
UPS 3KVA SYSTEM S3000
UPS 3KVA SYSTEM S3000

 • ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
 • การชาร์จแบตเตอรี่ 3 Steps เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
 • สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
 • สามารถตั้งค่าสั่งการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตโนมัติได้
 • ค่าประสิทธิภาพด้านไฟฟ้าขาออกสูงถึง 0.9
 • ช่องพอร์ตการสื่อสาร RS232, พอร์ต USB
 • รองรับการต่อพ่วงแบตเตอรี่ภายนอก 

ราคา 34,000 บาท ประกัน 2Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : UPS , 3KVA , System , S3000 , 2700Watt
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ UPS (เครื่องสำรองไฟ) SYSTEM
850VA SYSTEM 'By CKT'
850VA SYSTEM 'By CKT'
ราคา 1,980 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน1000VA SYSTEM 'By CKT'
1000VA SYSTEM 'By CKT'
ราคา 2,190 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน850VA SYSTEM Light 'By CKT'
850VA SYSTEM Light 'By CKT'
ราคา 1,490 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน1000VA SYSTEM Light 'By CKT'
1000VA SYSTEM Light 'By CKT'
ราคา 1,750 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน