Advice

เครื่องพิมพ์ฉลาก BROTHER PT-E110VP

  • พิมพ์ไทยและอังกฤษ
  • พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi
  • มีสัญญลักษณ์ให้เลือกกว่า 200 สัญญลักษณ์ 
  • เหมาะกับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม 
  • ขนาดเล็ก กระทัดรัด พกพาได้ 

สินค้าหมด


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า