Advice

    Printer Label


Printer Label
Printer Label
Printer Label
Printer Label
Printer Label

  • พิมพ์ไทยและอังกฤษ
  • พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi
  • มีสัญญลักษณ์ให้เลือกกว่า 200 สัญญลักษณ์ 
  • เหมาะกับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม 
  • ขนาดเล็ก กระทัดรัด พกพาได้ 

ราคา 3,590 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ BROTHER
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
ราคา 9,900 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
EpsonPrinter Slip VENUS PRT-058
Printer Slip VENUS PRT-058
ราคา 2,390 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPrinter Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
ราคา 14,700 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
EpsonPrinter Slip EPSON TM-T82 (Port USB)
Printer Slip EPSON TM-T82 (Port USB)
ราคา 6,490 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Epson