Advice

  1000VA ADVICE Smart LED


1000VA ADVICE Smart LED
1000VA ADVICE Smart LED
1000VA ADVICE Smart LED
1000VA ADVICE Smart LED
1000VA ADVICE Smart LED

 • LED DISPLAY มีหน้าจอแสดงผลการทํางาน 3 สถานะไฟฟ้า
 • เครื่องสํารองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้สมํ่าเสมอ (Stabilizer)
 • สามารถเปิดเครื่องจากแบตเตอรี่ขณะไฟฟ้าดับ (Cold Start)
 • มีระบบป้องกันไม่ให้จ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันตํ่า (Low batt protection)
 • มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ (Auto Charge)
 • มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกินพิกัดด้านกําลังไฟฟ้าขาเข้า (Over & Under Voltage)
 • มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกําลังและลัดวงจรด้านขาออก (Over load)
 • ใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Sealed acid)
 • สามารถสํารองไฟฟ้า ได้ 10-20 นาที (Depend on load)
 • ช่องเสียบไฟด้านหลังทั้งสํารองไฟและกันไฟกระชากแรงสูงได้ดี รวม 4 ช่อง
 • มาตรฐาน มอก.1291-2553(1),มอก.1291-2553(2),มอก.1291-2555(3) ISO 9001,ISO 14001

ราคา 1,890 บาท ประกัน 2Y เงื่อนไขการรับประกัน


 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Advice
800VA ADVICE Smart LCD
800VA ADVICE Smart LCD
Swop ตัวใหม่ทันที
ราคา 1,790 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน1000VA ADVICE Smart LCD
1000VA ADVICE Smart LCD
Swop ตัวใหม่ทันที
ราคา 1,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน800VA ADVICE Smart LED
800VA ADVICE Smart LED
Swop ตัวใหม่ทันที
ราคา 1,690 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน1200VA ADVICE ULTRASINE
1200VA ADVICE ULTRASINE
Swop ตัวใหม่ทันที
ราคา 3,590 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
new