Advice

    1000VA APC SMC1000IC


1000VA APC SMC1000IC
1000VA APC SMC1000IC
1000VA APC SMC1000IC
1000VA APC SMC1000IC
1000VA APC SMC1000IC

ราคา 13,800 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ APC
500VA APC BR500CI AS
500VA APC BR500CI AS
ราคา 2,290 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน500VA APC BK500EI
500VA APC BK500EI
ราคา 2,850 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน1500VA APC BR1500GI
1500VA APC BR1500GI
ราคา 12,200 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน900VA APC BR900GI (LCD)
900VA APC BR900GI (LCD)
ราคา 5,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน