Advice

เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48


    เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48


เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48
เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48
เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48
เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48
เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48

Microphone Phantom Power PP- 48

  • ใช้งานเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์
  • เพื่อให้ไมโครโฟนมีระบบเสียงที่ดีขึ้น

ราคา 390 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ No Brand
MicroPhone OKER (M-169) Black
MicroPhone OKER (M-169) Black
ราคา 149 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKERMicroPhone OKER (K1) Blue
MicroPhone OKER (K1) Blue
ราคา 149 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKERMicroPhone OKER (OE 108) Black
MicroPhone OKER (OE 108) Black
ราคา 129 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKERMicroPhone ASAP Ninja Zero
MicroPhone ASAP Ninja Zero
ราคา 159 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน