ตรวจสอบค่าธรรมเนียม ธนาคารไทยพาณิชย์
ยอดเงินโอน การโอนทั่วไป ค่าธรรมเนียมเดิม ค่าธรรมเนียมใหม่
ขั่นต่ำ 5บาท ขั้นต่ำ20บาท (เกิน 30,000คิด0.1%) ขั้นต่ำ30บาท (เกิน 30,000คิด0.1%)
Easy ATM Counter COM CODE Easy_net ATM Counter
1-10,000.00 5 20 30 30 5 20 30
20,000.00 10 30 40 30 10 20 30
30,000.00 15 40 50 30 15 20 30
40,000.00 20 50 60 40 20 30 40
50,000.00 25 60 70 50 25 40 50
60,000.00 30 70 80 60 30 50 60
70,000.00 35 80 90 70 35 60 70
80,000.00 40 90 100 80 40 70 80
90,000.00 45 100 110 90 45 80 90
100,000.00 50 110 120 100 50 90 100