วิธีการชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ
ขั้นตอนการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่่าน Bualuang iBanking

เงื่อนไข

 - ผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิกของบริการบัวหลวง ไอแบงค์กิ้ง (Bualuang iBanking) โดยสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
    (ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร)
  - เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยไปที่ http://www.bangkokbank.com/ibanking เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
    นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการเรียกดูรายการบัญชี, โอนเงิน, บริการด้านการลงทุน และบริการพิเศษอื่นๆ อีกด้วย
   - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555

ขั้นตอนการทำงาน Bualuang iBanking

 1. ไปที่เว็บไซต์ "Bualuang iBanking" www.bangkokbank.com/ibanking
 2. ใส่ User ID และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
 3. เลือกเมนู "ชำระเงิน"
 4. (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้บริการ) เลือกเมนูย่อย "เพิ่มรายชื่อบริษัทผู้รับชำระของท่าน"   
  1. เลือกประเภทธุรกิจ เช่น "สินค้าและบริการ"
  2.  
  3. เลือกชื่อบริษัทผู้รับชำระ
  4.   
  5. กดปุ่ม "ตกลง"
  6.   
  7. ระบุ "Customer No."
 5. เลือกเมนูย่อย "ชำระค่าสินค้าและบริการ"
 6. ระบุรายละเอียดการชำระเงินดังนี้
 7. ลือกผู้ชำระ
 8. เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน
 9. ระบุ "Customer No." / "Ref No."
 10. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 11. เลือกวันที่ที่ต้องการชำระเงิน
 12. กดปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"
 13. ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหลังจากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"
 14. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการ เลือก "พิมพ์" เพื่อเก็บหลักฐานการชำระเงิน
 15. กดปุ่มออกจากระบบ "ออกจากระบบ"
ขั้นตอนการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการบัวหลวงโฟน
ขั้นตอนการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน ATM

เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัส และเลือกภาษาแล้ว (สำหรับบางบัตรที่สามารถเลือกได้) หน้าจอที่ปรากฏคือ

เลือก Other Service หรืออื่นๆ หน้าจอต่อไปที่จะปรากฏคือ

กดเลือกรายการ Payment via Comp Code หรือ ชำระเงินด้วย Comp Code หน้าจอต่อไปคือหน้าจอที่จะให้เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้ตัดเงิน

หน้าจอที่ปรากฏคือหน้าจอระบุ Comp Code ของบริษัท

หน้าจอที่ปรากฏคือ

ให้ทำการป้อน Customer Number (Ref.1) ตามใบแจ้งหนี้ และกดปุ่มถูกต้อง หน้าจอที่ปรากฏคือ

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกดปุ่ม ถูกต้อง หน้าจอต่อไปที่ปรากฏคือ

ในกรณี Comp Code ที่ระบุถูกต้อง หน้าจอต่อไปที่ปรากฏคือ

ให้ทำการตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม ถูกต้อง จะปรากฏหน้าจอ "โปรดรอสักครู่"ระบบจะทำการตัดบัญชีและเมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว หน้าจอที่ปรากฏคือ