วิธีการชำระเงิน ธนาคารกสิกร
ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน e-Collection

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (K-Contact Center)

 1. โทรศัพท์หมายเลข 0-2888-8888
 2. เลือก กด 3 บริการเติมเงินโทรศัพท์ โอนเงิน ชำระเงิน และ Mobile banking
 3. เลือก กด 2 บริการโอนเงินและชำระเงิน
 4. กด ?หมายเลขบัญชี 10 หลัก หรือหมายเลข 16 หลัก บนบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ตามด้วย #?
 5. กด ?รหัสประจำตัว? ตามด้วย #
 6. เลือก กด 2 บริการชำระเงิน
 7. เลือก กด 1 บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 8. กด รหัสบริษัท ที่ต้องการชำระเงิน ตามด้วย #
 9. กด # เพื่อยืนยันรหัสบริษัทถูกต้อง หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสบริษัท
 10. เลือก กด 1 ชำระเงินจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ กด 2 ชำระจากบัญชีออมทรัพย์
 11. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 1? ตามด้วย #
 12. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี) ตามด้วย #
 13. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ รวมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามด้วย #
 14. กด # เพื่อยืนยันการทำรายการ หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (K-Contact Center)

 1. สอด บัตร ATM หรือ บัตรเครดิต
 2. กด รหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4 หลัก)
 3. กดปุ่ม ? ชำระเงิน / ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด
 4. กดปุ่ม ?อื่น ๆ (ระบุรหัส) ?
 5. เลือก หักจากบัญชี (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 6. ใส่รหัส บริษัท 5 หลัก (XXXXX)
 7. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 1? ตามด้วย กดปุ่ม ?หมายเลขถูกต้อง?
 8. กด ?รหัสอ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี) ตามด้วย กดปุ่ม ?หมายเลขถูกต้อง?
 9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตามด้วย กดปุ่ม ?จำนวนเงินถูกต้อง?
 10. ตรวจสอบและกดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"
 11. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านช่องทาง Internet (K-Cyber Banking)

 1. เข้า Internet ไปที่ www.kasikornbank.com คลิกที่ ?บริการออนไลน์ (Online Services)? และเลือก ?K-Cyber Banking? จากกล่องด้านขวามือ
 2. Log in เข้าระบบ โดยใส่ User Name และ Password
 3. เลือกเมนูหลักด้านซ้ายมือชื่อ ?ชำระค่าสินค้าและบริการ? เพื่อแสดงเมนูย่อย
 4. เลือกเมนูย่อยด้านซ้ายมือชื่อ ?ชำระค่าสินค้าและบริการ?
 5. เลือกปุ่ม ?สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน / New Billing Template? เพื่อเข้าหน้าจอชำระค่าสินค้าและบริการ
 6. เลือกประเภทบริการที่ต้องการชำระ
 7. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
 8. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์)
 9. ใส่ ?รหัสอ้างอิงที่ 1? / ?รหัสอ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี)
 10. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ แล้วกดปุ่มชำระเงิน
 11. ตรวจสอบรายการ และทำการกดปุ่ม ?ยืนยัน? เพื่อทำรายการชำระเงิน

หมายเหตุ รหัสบริษัท สามารถสอบถามได้จากบริษัทที่รับชำระเงิน หรือ K-Contact Center โทร.0-2888-8888

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน e-Collection (K-Mobile Banking)

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking SMS)

 1. เข้าเมนู Write Message
 2. พิมพ์รูปแบบคำสั่งที่ธนาคารกำหนด เช่น ?รหัสร้านค้า<วรรค>จำนวนเงิน<วรรค>เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน<วรรค>เลขที่บัญชี 4 หลักท้าย?
 3. ส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4288888
 4. รอรับผลการทำรายการทาง SMS

หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการ บางร้านค้า ลูกค้าต้องโทรศัพท์มาลงทะเบียนเลขที่อ้างอิง ที่ K-Contact Center โทร. 02 888 8888 ก่อนจึงจะสามารถทำรายการชำระเงินได้

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking ATM SIM)

 1. เลือกเมนู ATM SIM
 2. เลือกภาษา
 3. เลือกธนาคารกสิกรไทย
 4. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก
 5. เลือกเมนู ?ชำระเงิน?
 6. เลือกเมนู ?อื่นๆ?
 7. เลือกหมวดร้านค้า
 8. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
 9. เลือก บัญชีที่ต้องการชำระ (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 10. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 1?
 11. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี)
 12. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 13. ตรวจสอบและกดยืนยันการทำรายการ
 14. ระบบจะแสดงผลการทำรายการทางหน้าจอมือถือ
 15. รอรับหลักฐานการชำระเงินทาง SMS

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking PLUS)

 1. เลือก icon K-Mobile Banking PLUS
 2. เลือกธนาคารบนมือถือ
 3. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 4. เลือกเมนู ?จ่าย/ซื้อ?
 5. เลือกเมนู ?จ่ายค่าอื่นๆ? หรือ ?จ่ายโดยระบุรหัสบริษัท?
  1. เมนู ?จ่ายค่าอื่นๆ?
   1. เลือกประเภทร้านค้า
   2. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
  2. เมนู ?จ่ายโดยระบุรหัสบริษัท?
   1. ใส่รหัสบริษัท
   2. กดยืนยันร้านค้า
 6. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์)
 7. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 1?
 8. ใส่ ?เลขที่อ้างอิงที่ 2? (ถ้ามี)
 9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
 10. ตรวจสอบรายการ และกดยืนยันการทำรายการ
 11. ระบบจะแสดงผลการทำรายการทางหน้าจอมือถือ