แอดไวซ์การันตี เคลมนานจ่ายชดเชย

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเริ่มจากวันไหน

วันรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อ หรือ ตามบิลใบเสร็จ

การรับประกันแบบ Limited Life Time หรือ LT. คืออะไร

การรับประกันแบบ Limited Life Time โดยสรุปคือ สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน/จนกว่า ทางตัวแทนจำหน่ายผู้รับประกัน(ซัพพลายเออร์)จะปิดตัว / มีประกาศยกเลิกสายการผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งจะมีประกาศแจ้ง