[AMD] เปิดตัว Radeon RX560 แล้ว

          AMD เปิดตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ Radeon RX 560 แล้ว จับตลาดเมนสตรีมภายใต้ซีรีส์ Radeon RX 500 หลังจากก่อนหน้านี้เปิดตัว RX 550, RX 570 และ RX 580 มาแล้ว

Radeon RX 560 จะใช้สถาปัตยกรรและชิปประมวลผล Polaris 11 ที่มีกระบวนการผลิต 14 นาโนเมตร มี Stream Processor จำนวน 1024 หน่วย, 16GCN, 64TMU, 16 ROP และหน่วยความจำประเภท GDDR5 128-bit ขนาด 2 และ 4GB ให้เลือก

ตัวการ์ดมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ 1175 MHz (Boost ได้ที่ 1275 MHz) และหน่วยความจำ GDDR5 ที่ 7.0 GHz ราคาวางจำหน่ายในสหรัฐ $99 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็นเงินไทยแล้วราวๆ 3,500 บาทเท่านั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา :​ https://www.overclockzone.com