Facebook - Instargram ล่มวันสงกรานต์

 
 

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ที่ผ่านมา วันที่ 14 เม.ย.62 บริการของ facebook,Instargram และ Whatsapp ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งเกิดปัญหาเดียวกันในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิด #แฮชแท็กยอดฮิตใน Twitter อย่าง #ไอจีล่ม #instargramisdown #เฟซบุ๊กล่ม


Update ล่าสุด ... เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ที่ผ่านมาบริการในเครือดังกล่าว สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว โดยยังไม่มีรายงานใดๆ จากทาง Facebook อย่างเป็นทางการ