ลักษณะงาน

ขอบเขตงาน 
- ออกแบบและจัดทำ แคตตาล๊อค ส่งโรงพิมพ์เป็นงานหลัก
- ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ภายในองค์กร เช่น แผ่นพับ ใบปลิว  Inkjet
Logo /Package / งานป้าย  ฯลฯ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เป็นงานรอง
- มีความเข้าใจในการทำ Artwork ส่งโรงพิมพ์ได้ จบงานเองได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ / ศิลปกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง เพศชาย อายุ 27 - 30 ปีมีประสบการณ์ออกแบบงานพิมพ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์  มี Idea เสนอสิ่งใหม่ให้กับทีมงาน ภายใต้ความเหมาะสมและยินดีรับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน
 • ชอบงาน Graphic เป็นชีวิตจิตใจ สนุกกับการผลิด Idea ที่ไม่มีวันหมด
 • ชอบลุย ขยัน มีความซื่อสัตย์ และ อดทน สู้งาน 
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,ได้เป็นอย่างดี 
 • มีการประสานงานกับทีมได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Artwork งานพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี (กรุณาแจ้งผลงานของท่านประกอบกับใบสมัคร)
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบ Booth แสดงสินค้า และ ถ่ายภาพได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สนใจ ส่ง Port ท่านเข้า Mail มาที่ E-mail : recruit@advice.co.th
 • ในวันที่มาสัมภาษณ์กรุณาเตรียมportfolio มาด้วยค่ะ

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานมงคลสมรส,จัดการงานศพ,บรรเทาความเดือดจากเหตุภัยพิบัติ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
 • สินเชื่อโครงการพิเศษสำหรับพนักงาน
 • ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน

สถานที่ทำงาน

แอดไวซ์(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 74/1 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120