ตำแหน่ง :
ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แคชเชียร์


Job Descriptions / ลักษณะงาน

 • รับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ และให้บริการธุรกรรมต่างๆ
 • จัดทำรายงานรับชำระค่าสินค้า/บริการ/ธุรกรรม
 • รับผิดชอบเงินค่าสินค้า,เงินค่าบริการรับชำระ
 • ประสานงานกับส่วนงานขายในการจัดการ และจัดทำเอกสารในโปรแกรม Sale Support System ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
 • การออกเอกสารการขาย : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • การรับ/โอนสินค้าในระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 • สรุปทะเบียนรับ-ส่งเงินค่าสินค้า
 • ตรวจสอบและนำส่งเงินสด/เช็ค จากการขาย เข้าบัญชีส่วนกลาง
 • ควบคุมรักษาเงินสดย่อยและเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนงานรับชำระค่าบริการQualifications / คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง
 2. ม.3 และ/หรือประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า  1  ปี
 3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 4. อายุ 18 ปี ขึ้นไปBenefit / สวัสดิการ :

 • โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานมงคลสมรส,จัดการงานศพ,บรรเทาความเดือดจากเหตุภัยพิบัติ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
 • สินเชื่อโครงการพิเศษสำหรับพนักงาน
 • ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • เสื้อฟอร์มพนักงานLocation / สถานที่ทำงาน :

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00070
345/2-4 ม.9 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000


Contact Us / ติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-547-0000 ต่อ 703-704

Line Id : recruit_advice