ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ขอยกเว้นนโยบายชดเชยค่าเสียเวลาซ่อมช้า (Time Claim Warranty)

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่กระจายในขณะนี้ 
บริษัทขอยกเว้น

นโยบายชดเชยค่าเสียเวลาซ่อมช้า (Time Claim Warranty) ชดเชยเคลมนาน 20 วันทุกประเภทสินค้าเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากอะไหล่และสินค้าที่ส่งซ่อมไปยังศูนย์ซ่อมและซัพพลายเออร์ส่วนมาก จะถูกผลิตและนำเข้าจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับระยะเวลาการให้บริการ 

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจะเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯจะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง