ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm)

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 2.5A 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 2.5A 'Genuine'
Adapter NB HP 19.5V - 2.5A / 4.8 x 1.7mm
950
900
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 3.78A 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 3.78A 'Genuine'
Adapter NB Asus 9.5V - 3.78A / 4.8 x 1.7mm
950
900
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A ThreeBoy Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A ThreeBoy
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
270
235
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A SkyHorse Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A SkyHorse
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
360
320
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A PowerMax Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A PowerMax
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
450
405
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'Genuine' (สีขาว) Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'Genuine' (สีขาว)
Adapter NB Asus 12V - 3A / 4.8 x 1.7mm
950
900

Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm) 19V 2.1A 'PowerMax' Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm) 19V 2.1A 'PowerMax'
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.0 x 0.7mm
450
405

Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm) 19V 2.1A ThreeBoy Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm) 19V 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.3 x 1.0mm
320
280

Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
250
190
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A ThreeBoy Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
320
280
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A SkyHorse Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
360
320
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A PowerMax Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
450
405
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A 'Genuine' Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
950
900

Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm) 19V 2.37A ThreeBoy Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm) 19V 2.37A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.0mm
320
280

Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A SkyHorse Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
360
320
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Threeboy Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Threeboy
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
340
300
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A PartNB Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
390
340
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A PowerMax Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
450
405
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim OEM Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim OEM
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
650
610
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim OEM Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim OEM
Adapter NB Acer 19V - 2.37A /3.0 x 1.1mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
790
750

Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 1.75A / 4.0 x 1.35mm
250
195
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 1.75A /4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
390
340
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PowerMax Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
450
405
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A OEM Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A OEM
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
650
610
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
1,090
1,020
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax'
19V * 3.42A * 4.0 x 1.35mm.
450
405
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 3.42A 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 3.42A 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 4.0 x 1.35mm
250
210

Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim OEM Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim OEM
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.5 x 3.0mm
645
605
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 2.37A /4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.5 x 3.0mm
1,090
1,020
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 6.32A / 4.5 x 3.0mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 19V 6.32A Slim 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 19V 6.32A Slim 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 6.32A / 4.5 x 3.0MM
1,320
1,240

Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm) 19V 2.1A PartNB Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm) 19V 2.1A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
390
340

Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm) 19V 3.42A PowerMax Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm) 19V 3.42A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 3.42a / 5.5 x 1.7mm
450
สินค้าหมด

Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm)

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 2.1A 'Genuine' Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 2.1A 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 5.5 x 2.5mm
950
900