ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 1.75A / 4.0 x 1.35mm
250
195
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
390
340
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PowerMax Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
450
405
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
1,090
1,020
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
250
สินค้าหมด
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax'
19V * 3.42A * 4.0 x 1.35mm.
450
405
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 4.0 x 1.35mm
250
210