ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดย่อย
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PowerMax Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
450
405
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 1.75A /4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
390
340
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A OEM Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A OEM
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
650
610
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 3.42A 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 3.42A 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A 'Genuine' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A 'Genuine'
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
1,320
1,240
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax'
19V * 3.42A * 4.0 x 1.35mm.
450
405
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 1.75A / 4.0 x 1.35mm
250
195
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
250
195
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech' Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech'
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 4.0 x 1.35mm
250
210