ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A SkyHorse Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A SkyHorse
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
360
320
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A ThreeBoy Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A ThreeBoy
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
390
340
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A PowerMax Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A PowerMax
Adapter NB Dell 19.5V - 2.31A / 4.5 x 3.0mm
490
445
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'Magic Tech'
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
300
250
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB DELL 19.5V - 3.34A / 4.5 x 3.0mm
950
900
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Magic Tech'
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
300
250
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A OEM Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A OEM
19.5V / 4.62A / 4.5 x 3.0mm
650
610
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
1,090
1,020
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 4.62A / 4.5 x 3.0mm
1,090
1,020
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 6.67A Slim 'Genuine' Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 6.67A Slim 'Genuine'
Adapter NB DELL 19.5V - 6.67A / 4.5 x 3.0mm
1,890
1,810