ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm)

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
240
195
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
320
สินค้าหมด
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
390
350
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
360
320
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A Power Max
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.5mm
450
405
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM
Adapter NB Lenovo 20.0V - 3.25A / 7.9 x5.5mm
490
445
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 3.25A / 7.9 x 5.0mm
890
850
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech' Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'Magic Tech'
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
270
235
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
355
315
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
410
370
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
490
445
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
490
445
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM
For:NB Lenovo
590
550
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่ Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
Adapter NB Lenovo 20V - 4.5A / 7.9 x 5.5mm
950
900