Adapter*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A PartNB
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
540
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A PowerMax
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A ThreeBoy
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
360
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 12V (4.8*1.7mm) 3A SkyHorse
Adapter NB Asus 12V - 3.0A / 4.8 x 1.7mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.3*1.0mm) 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.3 x 1.0mm
360
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.5*0.7mm) 2.1A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.5*0.7mm) 2.1A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
360
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (2.5*0.7mm) 2.1A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 2.5 x 0.7mm
390
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.0mm) 2.37A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.0mm
390
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
540
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 3.0 x 1.1mm
390
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (3.0*1.1mm) 2.37A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Acer 19V - 2.37A /3.0 x 1.1mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 1.75A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 1.75A /4.0 x 1.35mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
540
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A ThreeBoy
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
360
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) 2.37A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V (4.0*1.35mm) 2.37A
390
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) Slim 2.37A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 2.37A / 4.0 x 1.35mm
1,150
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.0*1.35mm) Slim 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 4.0 x 1.35mm
1,400
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (4.5*3.0mm) 3.42A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 2.37A /4.0 x 1.35mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*0.7mm) 2.1A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 2.1A / 5.5 x 0.7mm
540
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*1.7mm) 3.42A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 1.7mm
550
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*1.7mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 1.7mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
540
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Power Max
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,100
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 3.42A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
390
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PartNB
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A PowerMax
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
550
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
1,200
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A SkyHorse
Adapter NB Asus 19V - 4.74A / 5.5 x 2.5mm
420
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 4.74A Slim Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 4.74A /5.5 x 2.5mm
1,400
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) 6.32A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
1,400
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) Slim 3.42A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 3.42A / 5.5 x 2.5mm
1,350
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) Slim 3.62A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 6.32A / 5.5 x 2.5mm
1,350
25vip
1Y
Adapter NB ASUS 19V (5.5*2.5mm) Slim 9.23A Original ประกัน Advice
Adapter NB Asus 19V - 9.23A / 5.5 x 2.5mm
1,600
25vip
1Y

อะแดปเตอร์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยให้เราได้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะแดปเตอร์ที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ก็มีหลายๆ ยี่ห้อ หลายแบบ หลายสเป็ค แต่สิ่งที่เหมือนๆ กันอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.AC มาทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟตรงที่ระดับแรงไฟทางด้าน output ประมาณ 20 V.DC ที่ระดับกระแสประมาณ 3 Amp 

อะแดปเตอร์ที่ Advice วางจำหน่าย 
ACER, ASUS, DELL, HP, LENOVO, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, UNIVERSAL

การเสียบอะแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คอย่างถูกต้อง 
ยกตัวอย่าง HP Pavilion เสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port ที่
โน๊ตบุ๊คก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กสาย อะแดปเตอร์ เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วง หรือยี่ห้อ MAC (Apple) จะบอกวิธีการเสียบปลั๊กที่ถูกต้องโดยให้เสียบปลั๊กสายอะแดปเตอร์เข้าที่เต้ารับบนผนัง หรือเต้ารับบนปลั๊กพ่วงก่อน  จากนั้นจึงเสียบหัวชาร์จเข้าที่ Port โน๊ตบุ๊ค 

ถ้าไม่ศึกษาการเสียบปลั๊กโน๊ตบุ๊คเสียก่อน จะทำให้ไฟช๊อตเมนบอร์ดได้ ควรศึกษาวิธีเสียบอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องจากคู่มือโน๊ตบุ๊คที่ซื้อ