ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
Printer Barcode
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Printer Barcode Dragon DG411 Printer Barcode Dragon DG411
 Resolution 203dpi / Speed 170 มิลต่อวินาที
2,890
2,770
Printer Barcode ThreeBoy XP-420B Printer Barcode ThreeBoy XP-420B
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 152 มม.ต่อวินาที
2,860
2,760
Printer Barcode TSC DA200 Printer Barcode TSC DA200
Resolution 203dpi / Speed 6 นิ้วต่อวินาที
5,350
5,240
Printer Barcode TSC TTP-244Pro Printer Barcode TSC TTP-244Pro
Resolution 203dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
5,920
5,790
Printer Barcode TSC TE210 (Port LAN) Printer Barcode TSC TE210 (Port LAN)
Resolution 203dpi / Speed 6 นิ้วต่อวินาที
6,880
6,670
Printer Barcode TSC TDP-247 Printer Barcode TSC TDP-247
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 178 มม. ต่อวินาที
8,880
8,680
Printer Barcode Zebra GT-820 Printer Barcode Zebra GT-820
Resolution 203dpi / Speed 5 นิ้วต่อวินาที
8,400
8,150
Printer Barcode Zebra ZD220 Printer Barcode Zebra ZD220 Free Sticker 35x25mm
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 102 มม. ต่อวินาที
6,450
6,250
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Printer Slip ThreeBoy RQ200 (Port USB/LAN) Printer Slip ThreeBoy RQ200 (Port USB/LAN)
กระดาษม้วนความร้อน /Speed 200 มม. ต่อวินาที
3,550
3,300
Printer Slip Better BT-5890T Printer Slip Better BT-5890T
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 90 มม.ต่อวินาที
2,290
2,140
Printer Slip Better BT-8030A (USB+LAN+RJ45) Printer Slip Better BT-8030A (USB+LAN+RJ45)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 230 มม.ต่อวินาที
3,900
3,550
Printer Slip Better BT-8040BT Bluetooth Printer Slip Better BT-8040BT Bluetooth
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 300 มม. ต่อวินาที / Bluetooth
4,890
4,540
Printer Slip VENUS PRT-058 Printer Slip VENUS PRT-058
การดาษม้วนความร้อน / Speed 90 มม. ต่อวินาที
2,430
2,280
Printer Slip VENUS LG-085X (Port LAN) Printer Slip VENUS LG-085X (Port LAN)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 260 มม. ต่อวินาที
4,430
4,230
Printer Slip HPRT TP80BE Printer Slip HPRT TP80BE
Resolution 230dpi / Speed 230 มิลต่อวินาที
4,430
4,230
Printer Slip HPRT TP805L Printer Slip HPRT TP805L
Resolution 203dpi / Speed 250 มิลต่อวินาที
4,850
4,650
Printer Slip EPSON TM-T82X (Port USB) Printer Slip EPSON TM-T82X (Port USB)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 200 มม. ต่อวินาที / ตัดอัตโนมัติ
6,190
5,940
Printer Slip EPSON TM-T82X (Port LAN) Printer Slip EPSON TM-T82X (Port LAN)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 200 มม. ต่อวินาที / ตัดอัตโนมัติ
6,190
5,940
Printer Slip EPSON TM-T82III (Port USB/Lan) Printer Slip EPSON TM-T82III (Port USB/Lan)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 250 มม. ต่อวินาที
9,650
9,400
Printer Slip EPSON TM-T88VI (Port USB) Printer Slip EPSON TM-T88VI (Port USB)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 350 มม. ต่อวินาที
10,700
10,300
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB) Printer Slip EPSON TM-U220A (Port USB)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 30lps
9,850
9,570
Printer Slip EPSON TM-U220A (Port LAN) Printer Slip EPSON TM-U220A (Port LAN)
กระดาษม้วนความร้อน / Speed 4.70 lps
13,700
13,250