ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Silver) Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Silver)
USB Type-C / M.2 / Capacity 2TB
1,180
1,140
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Blue) Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Blue)
USB Type-C / M.2 / Capacity 2TB
1,180
1,140
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Black) Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Black)
USB Type-C / M.2 / Capacity 2TB
1,180
1,140
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Red) Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO (Red)
USB Type-C / M.2 / Capacity 2TB
1,180
1,140