Graphic Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,290
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,310
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 550 PowerColor OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,190
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,260
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,570
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,790
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
3,990
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor RED Dragon OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,090
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 560 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,470
3Y
2GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,630
3Y
4GB GDDR5 AMD RX 560 MSI AERO OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,260
3Y
4GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,370
3Y
4GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,990
3Y
4GB GDDR5 AMD RX 580 SAPPHIRE NITRO
10,900
3Y
8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI GamingX
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
11,900
3Y
8GB HBM2 AMD RX 56 VEGA Gigabyte
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
23,900
3Y
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA HIS
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
25,800
3Y
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA PowerColor
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
25,900
3Y
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA SAPPHIRE
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
26,800
3Y
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA MSI
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
26,900
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,100
3Y
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,590
3Y
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte WF2CO
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,870
3Y
2GB GDDR5 GTX1050 Gigabyte G1 Gaming
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
4,920
3Y
3GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte WF2OC
Memory : 3GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
8,490
3Y
3GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X
Memory : 3GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
9,590
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS STRIX Gaming DC2O
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
9,800
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS TURBO
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
10,500
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS DUAL
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
10,900
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte G1 Gaming
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
11,700
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
11,900
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 MSI Gaming X VR
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
12,300
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 Gigabyte AORUS
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
12,500
3Y
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS A6G
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
14,400
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
6GB GDDR5 GTX1060 ASUS STRIX Gaming OC
Memory : 6GB GDDR5 / 192-bit Port : DVI / HDMI / Display
14,900
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 Zotac Mini
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
15,200
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 inno3D Twin X2
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI-D / HDMI / Display
15,400
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 MSI ARMOR
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
15,900
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 ASUS DUAL OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
17,900
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 MSI Gaming X
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
18,600
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 Gigabyte G1 Gaming
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
18,700
3Y
8GB GDDR5 GTX1070 ASUS STRIX Gaming
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
19,900
3Y
8GB GDDR5X GTX1070 ASUS STRIX Gaming OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
20,900
3Y
8GB GDDR5X GTX1080 Zotac AMP Edition
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
22,900
3Y
8GB GDDR5X GTX1080 MSI GamingX
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
23,900
3Y
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS STRIX Gaming
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
27,400
3Y
8GB GDDR5X GTX1080 ASUS STRIX Gaming A8G
Memory : 8GB GDDR5X / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
29,500
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti Inno3D X3 iChill
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
27,700
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti Zotac AMP Edition
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
28,180
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti Gigabyte Gaming
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
27,900
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI ARMOR
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
28,800
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti Gigabyte AORUS
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
28,900
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI GamingX
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
29,900
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI DUKE
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
30,900
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti ASUS STRIX Gaming
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
31,400
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI Lihgtning
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
33,800
3Y
11GB GDDR5X GTX1080Ti MSI SEAHAWK X
Memory : 11GB GDDR5X / 352-bit Port : DVI / HDMI / Display
34,500
3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
2GB DDR5 P600 Leadtek QUADRO
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : Mini Display
6,390
3Y
2GB DDR5 P600 Gigabyte QUADRO
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : Mini Display
6,490
3Y
5GB DDR5 P2000 Gigabyte QUADRO
Memory : 5GB GDDR5 / 160-bit Port : Display
16,900
3Y
8GB DDR5 P4000 Gigabyte QUADRO
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : Display
35,900
3Y

หน่วยประมวลผลกราฟฟิค (Graphic Cardหรือที่นิยมเรียกกันว่า การ์ดจอ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป Mainboard จะมีการ์ดจอมาให้ในตัว เรียกว่า On Board รวมไปถึง CPU รุ่นใหม่ๆ จะมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟฟิกมาให้ในตัวด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อ Graphic Card หรือ การ์ดจอแยกเพิ่ม