ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
ตัวกรอง
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Hard Disk External 25'' (500GB-1 TB)
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาออนไลน์ ประกัน
1 TB Ext 2.5'' WD Element (Black) 1 TB Ext 2.5'' WD Element (Black)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,365
3Y
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Black) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Black)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,420
3Y
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Blue)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,420
3Y
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Red) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Red)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,420
3Y
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (White)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,395
3Y
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Orange)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,440
3Y
1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow) 1 TB Ext 2.5'' WD My Passport 2017 (Yellow)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,440
3Y
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, STHN1000400) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Black, STHN1000400)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,470
3Y
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN1000401) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Silver, STHN1000401)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,470
3Y
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN1000402) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Blue, STHN1000402)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,470
3Y
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, STHN1000403) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Red, STHN1000403)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,470
3Y
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN1000404) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Gold, STHN1000404)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,470
3Y
1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN1000405) 1 TB Ext 2.5'' Seagate Backup Plus Slim (Space Gray, STHN1000405)
Capacity : 1 TB / USB 3.0
1,470
3Y