Hard Disk for PC*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
1 TB. SATA-III Western Black (64MB.)
​Capacity : 1 TB Rotational Speed : 7200 RPM
2,690
5Y
1 TB. SATA-III Seagate FireCuda (64MB, STrek)
​Capacity : 1 TB Rotational Speed : 7200 RPM
2,900
5Y
2 TB. SATA-III Seagate SSHD/FireCuda (64MB, STrek)
Capacity : 2 TB Rotational Speed : 7200 RPM
3,990
5Y
2 TB SATA-III Western Black (64MB.)
Capacity : 2 TB Rotational Speed : 7200 RPM
4,650
5Y
3.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 7200 RPM
3,050
3Y
3 TB.SATA-III Seagate Barracuda (64MB, STrek)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 7200 RPM
3,570
3Y
3 TB.SATA-III Seagate Barracuda (64MB, Synnex)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 7200 RPM
3,570
3Y
3 TB SATA-III Western Blue (64MB.)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 5400 RPM
3,490
3Y
3 TB. SATA-III Western Red (64MB, Synnex)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 5400 RPM
4,320
3Y
3 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM,STrek)
Capacity : 3 TB Rotational Speed : 5900 RPM
4,290
3Y
4 TB. SATA-III HGST NAS (64MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
4,690
3Y
4.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
4,720
3Y
4 TB. SATA-III Seagate Barracuda (64MB, 5900PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
4,920
3Y
4 TB. SATA-III Seagate Barracuda (64MB, 5900PRM, Synnex)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
4,920
3Y
4 TB. SATA-III Western Blue (64MB, 5400PRM)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5400 RPM
4,890
3Y
4 TB. SATA-III Western Purple (64MB.) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5400 RPM * For CCTV
5,390
3Y
4 TB. SATA-III Hikvision Purple (64MB, TCT) For CCTV
4 TB *5400 RPM* 64MB * 150MB/s
5,250
3Y
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, STrek) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM * For CCTV
5,250
3Y
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, Synnex) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM * For CCTV
5,390
3Y
4 TB. SATA-III Seagate SkyHawk (64MB, TCT) For CCTV
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM * For CCTV
5,390
3Y
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
5,950
3Y
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf (64MB, 5900PRM, Synnex)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5900 RPM
5,950
3Y
4 TB. SATA-III Seagate IronWolf PRO (128MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
9,500
3Y
4 TB. SATA-III Western Red (64MB.)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 5400 RPM
6,090
3Y
4 TB. SATA-III Western Black (128MB.)
Capacity : 4 TB Rotational Speed : 7200 RPM
7,990
5Y
5.TB. SATA-III Toshiba (64MB)
Capacity : 5 TB Rotational Speed : 7200 RPM
5,590
3Y
6.TB. SATA-III Toshiba (128MB)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
8,050
3Y
6 TB. SATA-III Western Blue (64MB.)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM
8,690
3Y
6TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
9,600
3Y
6 TB SATA-III Seagate IronWolf (128MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
9,600
3Y
6 TB. SATA-III Western Red (64MB.)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM
9,720
3Y
6 TB. SATA-III Western Purple (64MB.) For CCTV
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 5400 RPM * For CCTV
9,990
3Y
6 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 6 TB Rotational Speed : 7200 RPM
11,190
5Y
8TB SATA-III Western Red (128MB.)
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 5400 RPM
12,700
3Y
8TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
12,400
3Y
8.TB. SATA-III Western Purple (128MB.) For CCTV
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 5400 RPM * For CCTV
13,900
3Y
8 TB SATA-III Seagate IronWolf (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
13,900
3Y
8 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 8 TB Rotational Speed : 7200 RPM
15,200
5Y
10 TB. SATA-III Seagate Barracuda PRO (256MB, 7200PRM, STrek)
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
17,100
5Y
10.TB SATA-III Seagate SkyHawk (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
17,500
3Y
10.TB SATA-III Seagate IronWolf (256MB., 7200RPM) 'STrek'
Capacity : 10 TB Rotational Speed : 7200 RPM
17,900
3Y

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard diskHDD) เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มี 2 ประเภทคือ 1. Hard disk แบบจานหมุนมีราคาถูก เหมาะแก่การใช้งานทั่วไป 2. Hard disk แบบ Solid-State Drive เป็น Hard disk รูปแบบใหม่ที่ไม่มีจานหมุนหรือส่วนที่เคลื่อนที่ ทำให้รับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าแบบธรรมดามาก ช่วยให้การทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์จึงควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด