ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย

Interactive Board

ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Interactive Board Gygar EL-85 (By Order) Interactive Board Gygar EL-85 (By Order) By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL85 รองรับความละเอียด 12800 x 9600 * ไม่รวมเครื่องฉาย
45,500
45,500
Interactive Board Gygar EL-90 (By Order) Interactive Board Gygar EL-90 (By Order) By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL90 รองรับความละเอียด 12800 x 9600 * ไม่รวมเครื่องฉาย
59,500
59,500
Interactive LED Touch Screen Razr i-105x (By Order) Interactive LED Touch Screen Razr i-105x (By Order) By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น i-105x รองรับความละเอียด 1280 x 1024 * ไม่รวมเครื่องฉาย
125,000
125,000
Interactive LED Touch Screen Razr P-65A Interactive LED Touch Screen Razr P-65A By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-65A รองรับความละเอียด 3840x2160 Pixel (4K) * ไม่รวมเครื่องฉาย
119,000
119,000
Interactive LED Touch Screen Razr P-75A Interactive LED Touch Screen Razr P-75A By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-75A รองรับความละเอียด 3840x2160 Pixel (4K) * ไม่รวมเครื่องฉาย
219,000
219,000
Interactive LED Touch Screen Razr P-86A Interactive LED Touch Screen Razr P-86A By Order
กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-86A รองรับความละเอียด 3840x2160 Pixel (4K) * ไม่รวมเครื่องฉาย
329,000
329,000