MICRO SD CARD 4-8 GB
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Micro SD 4GB Class 4 Blackberry No Adapter

Micro SD Card 4 GB / Class 4

79
LT.
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry No Adapter

Micro SD Card 8 GB / Class 4

80
LT.
Micro SD 8GB Class 4 Kingston (SDC4)

Micro SD Card 8 GB / Class 4

85
LT.
Micro SD 8GB Class 10 Blackberry No Adapter

Micro SD Card 8 GB / Class 10

85
LT.
MICRO SD CARD 16 GB
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Micro SD 16GB Class 10 Lexar (80MB/s.)

Micro SD Card 16 GB / Class 10

79
5Y
Micro SD 16GB Class 10 Kingston (SDCS)

Micro SD Card 16 GB / Class 10

90
LT.
Micro SD 16GB Class 10 SanDisk ULTRA (80 MB/s.) SDSQUNS-016G-GN3MN

Micro SD Card 16 GB / Class 10

95
7Y
Micro SD 16GB Class 10 SanDisk ULTRA (98MB/s.) ไม่มี Adapter

Micro SD Card 16 GB / Class 10 * No Adapter SD Card

100
7Y
MICRO SD CARD 32 GB
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Micro SD 32GB Class 10 Remax

Micro SD Card 32 GB / Class 10

120
5Y
Micro SD 32GB Class 10 Kingston (SDCS)

Micro SD Card 32 GB / Class 10

125
LT.
Micro SD 32GB Class 10 Samsung EVO Plus (U1 95 MB/s.)

Micro SD Card 32 GB / Class 10

130
10Y
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA (80 MB/s.) SDSQUNS-032G-GN3MN

Micro SD Card 32 GB / Class 10

130
7Y
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA (98 MB/s.) ราคาพิเศษ 160 ลดเหลื 149 Promotion ประจำเดือนมิถุนายน

Micro SD Card 32 GB / Class 10

149
10Y
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA (98 MB/s.)

Micro SD Card 32 GB / Class 10

165
10Y
MICRO SD CARD 64 GB
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Micro SD 64GB Class 10 Lexar (80 MB/s.)

Micro SD Card 64 GB / Class 10

245
5Y
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk ULTRA (80 MB/s.)

Micro SD Card 64 GB / Class 10

255
10Y
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk ULTRA (100 MB/s.)

Micro SD Card 64 GB / Class 10

290
10Y
Micro SD 64GB Class 10 Kingston (SDCS)

Micro SD Card 64 GB / Class 10

255
LT.
Micro SD 64GB Class 10 Samsung EVO Plus (U3 100 MB/s.)

Micro SD Card 64 GB / Class 10

330
10Y
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk EXTREME (160 MB/s.)

Micro SD Card 64 GB / Class 10

480
10Y
MICRO SD CARD 128 GB
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk ULTRA (100 MB/s.)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

515
10Y
Micro SD 128GB Class 10 Lexar (95 MB/s.)

SD Card 128 GB / Class 10

540
5Y
Micro SD 128GB Class 10 Samsung EVO Plus (U3 100 MB/s.)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

530
10Y
Micro SD 128GB Class 10 Kingston (SDCS)

Micro SD Card 128 GB / Class 10

590
LT.