ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
BROTHER FAX-2840 BROTHER FAX-2840
FAX Approx. 2.5 secs
7,550
7,450
BROTHER FAX-2950 BROTHER FAX-2950
FAX Approx. 2.5 secs
8,990
8,890
CANON FAX-L170 CANON FAX-L170
FAX Approx. 3.5 secs
11,790
11,190
Scanner BROTHER
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
BROTHER ADS-1200 BROTHER ADS-1200
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
8,890
8,790
BROTHER ADS-1700W BROTHER ADS-1700W
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan / WiFi
11,490
11,340
BROTHER ADS-2200 BROTHER ADS-2200
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
17,900
17,400
BROTHER ADS-2400N BROTHER ADS-2400N
Scan 1200 x 1200dpi / Duplex Scan
25,890
23,390
BROTHER DS-640 BROTHER DS-640
Scan 600 x 600 dpi / Duplex Scan
3,890
3,660
BROTHER DS-740D BROTHER DS-740D
Scan 600 x 600 dpi / Duplex Scan
5,890
5,590
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
CANON Lide 300 CANON Lide 300
Scan 2400 x 2400 dpi
1,880
1,840
CANON IMAGE FORMULA DR-F120 CANON IMAGE FORMULA DR-F120
Scan 2400 x 2400 dpi / Duplex Scan
15,990
15,740
CANON DR-C225 II CANON DR-C225 II
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
19,000
18,800
CANON DR-C225W II CANON DR-C225W II
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan / WiFi
20,400
20,050
CANON DR-C240 CANON DR-C240
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
27,000
26,150
Scanner FUJITSU
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
FUJITSU SCANZEN EKO FUJITSU SCANZEN EKO
Scan 200/300 dpi / Duplex Scan
6,290
6,110
FUJITSU Fi-7140 FUJITSU Fi-7140
Scan 600 x 600dpi / Duplex Scan
18,600
18,250
Scanner PANASONIC
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
PANASONIC KV-SL1066 PANASONIC KV-SL1066
Scan 100 - 600 dpi / Duplex Scan
20,800
20,500
Scanner เครื่องสแกนเนอร์สำหรับสแกนงานเอกสาร สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายด้วยสาย USB ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอนเอกสารที่สแกน ตัวเครื่องมี Software ที่สามารถอ่านบาร์โค้ด ตัวอักษร และหน้าว่างในเอกสารที่สแกนเพื่อแยก Sections เข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกันได้อีกด้วย FAX แฟกซ์อิซี่ สามารถทำงานเป็นเครื่องถ่ายเอกสารได้ ท่านสามารถถ่ายเอกสารได้อย่างชัดเจนโดยใช้กลไกป้อนกระดาษและสามารถย่อหรือขยายสำเนาได้ตั้งแต่ 50% ถึง 150%