ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
เปรียบเทียบสินค้า
หมวดย่อย
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Wall Screen VERTEX (70x70) Wall Screen VERTEX (70x70) By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
1,430
1,430
Wall Screen VERTEX (100'') 4:3 Wall Screen VERTEX (100'') 4:3 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
3,090
3,090
Wall Screen VERTEX (120'') 16:9 Wall Screen VERTEX (120'') 16:9 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 120" (150 x 266 cm) / 16 : 9
3,900
3,900
Wall Screen VERTEX (150'') 4:3 Wall Screen VERTEX (150'') 4:3
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 150" (244 x 305 cm) / 4 : 3
6,790
สินค้าหมด
Wall Screen VERTEX (200'') 4:3 Wall Screen VERTEX (200'') 4:3 By Order
จอภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 200" (305 x 407 cm) / 4 : 3
21,000
21,000
Tripod Screen VERTEX (60x60) Tripod Screen VERTEX (60x60) By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 60 x 60" (153 x 153 cm) / 1 : 1
1,990
1,990
Tripod Screen VERTEX (70x70) Tripod Screen VERTEX (70x70)
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 70 x 70" (180 x 180 cm) / 1 : 1
2,120
1,970
Tripod Screen VERTEX (100'') 4:3 Tripod Screen VERTEX (100'') 4:3 By Order
จอภาพแบบตั้งพื้นขาตั้ง ขนาด 100" (160 x 212 cm) / 4 : 3
4,390
4,390
Tripod Screen VERTEX (150 Tripod Screen VERTEX (150") 4:3 By Order
จอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4 : 3
11,000
11,000
Motorized Screen VERTEX (100 Motorized Screen VERTEX (100") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (212 x 160 cm) / 4 : 3
7,900
7,900
Motorized Screen VERTEX (100 Motorized Screen VERTEX (100") 16:9 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100" (230 x 133 cm) / 16 : 9
10,500
10,500
Motorized Screen VERTEX (100 Motorized Screen VERTEX (100") 16:10 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า / ขนาด 100" / 16:10 / MATT WHITE
10,500
10,500
Motorized Screen VERTEX (120 Motorized Screen VERTEX (120") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120'' (252 x 191 cm) / 4 : 3
8,900
8,900
Motorized Screen VERTEX (150 Motorized Screen VERTEX (150") 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" (305 x 244 cm) / 4:3
19,000
19,000
Motorized Screen VERTEX (200'') 4:3 Motorized Screen VERTEX (200'') 4:3 By Order
จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200" (406 x 305 cm) / 4 : 3 * แถม Remote Control ไร้สาย
32,900
32,900