ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ดูเปรียบเทียบ
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
หมวดย่อย
×
หมวดที่แสดง
ดูเพิ่มเติม
Microsoft Windows
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคาหน้าร้าน ประกัน โปรโมชั่น ออนไลน์
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139 Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
3,440
3,340
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) HAJ-00055 Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) HAJ-00055 ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / USB
3,750
3,600
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929 Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
4,690
4,440
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) HAV-00060 Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) HAV-00060
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
6,350
5,950
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113 Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
22,850
22,400