ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
800VA Advice Smart เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
1000VA Advice Smart เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,990 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
500VA APC BR500CI AS

300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable

2,290 2Y
500VA APC BK500EI

300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

2,990 2Y
625VA APC BX625CI MS

325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS

2,020 2Y
650VA APC BX650LI-MS

325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

1,730 2Y
800VA APC BX800LI-MS

415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS

2,660 2Y
1100VA APC BX1100LI-MS

550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS

3,900 2Y
700VA APC BX700U MS

390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,400

50 point

2Y
950VA APC BX950U MS

480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS

4,590 2Y
1400VA APC BX1400U MS

700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

5,790 2Y
1500VA APC BR1500GI (LCD)

865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

12,300 3Y
1500VA APC SMC1500I

900 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

15,900 3Y
3000VA APC SMC3000I

2100 Watts / 3000 VA Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

29,900 3Y
2200VA APC SMT2200I

1980 Watts / Back up 9 Ports / Line Interactive UPS

33,900 3Y
1000VA APC SMC1000I 2U

600 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS

14,300 3Y
2000VA APC SMC2000I-2U

1300 Watts / Back up 6 Port / Line Interactive UPS

27,500 3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
600VA EMERSON PSA600H BX เสียเปลี่ยนตัวใหม่

360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS

1,490 2Y
600VA EMERSON PSA600H UX เสียเปลี่ยนตัวใหม่

360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

2,190 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
600VA EATON 5L600TH (Onsite Service) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

1,590 2Y
800VA EATON 5L800TH (Onsite Service) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

480 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

1,990 2Y
1000VA EATON 5L1000TH (Onsite Service) เสียเปลี่ยนตัวใหม่

600 Watts / Back up 6 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

3,290 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
800VA ETECH THOR 'By Zircon'

360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
850VA ETECH THOR 'By Zircon'

425 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
800VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
850VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
1000VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
900VA ETECH eazy 2 'By Zircon'

450 Watts / Back up 4 Ports / Usb 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
1100VA ETECH eazy 2 'By Zircon'

490 Watts / Back up 4 Ports / USB 1 Port / Line Interactive UPS

1,690 2Y
1200VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

720 Watts / Back up 6 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

2,950 2Y
1500VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

900 Watts / Back up 6 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

4,490 2Y
2000VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

1200 Watts / Back up 6 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

4,990 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
800VA SUN Everest 'By CKT'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
850VA SUN Everest 'By CKT'

495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
1000VA SUN Everest 'By CKT'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,690 2Y
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
1200VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

720 Watts / Back up 6 Ports / No Back 2 Port / Line Interactive UPS

2,590 2Y
1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

900 Watts / Back up 6 Ports / No Back 2 Ports / Line Interactive UPS

4,450 2Y
2000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

1200 Watts / Backup 6 ports / Surge 2 port / Line Interactive UPS

4,900 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
850VA SYSTEM Light

300 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
1000VA SYSTEM Light

400 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,690 2Y
800VA SYSTEM

300 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
850VA SYSTEM

400 Watts Full / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,990 2Y
1000VA SYSTEM

500 Watts Full / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

2,190 2Y
850VA SYSTEM Bull (LCD)

400 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

2,070 2Y
1000VA SYSTEM Bull (LCD)

500 Watts / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

2,290 2Y
1200VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

720 Watts Full / Back up 5 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,700 2Y
1500VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

900 Watts Full / Back up 6 Ports / No Back up 2 Ports / Line Interactive UPS

4,890 2Y
2500VA SYSTEM STEP 1 (LCD)

1250 Watts Full / Back up 6 Ports / No Back up 2 Port / Line Interactive UPS

8,100 2Y