ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
800VA Advice Smart เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
1000VA Advice Smart เสียเปลี่ยนตัวใหม่,ไม่ต้องเก็บกล่อง

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,990 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
500VA APC BR500CI AS

300 Watts / Back up Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS * No Power input cable

2,290 2Y
500VA APC BK500EI

300 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

2,990 2Y
625VA APC BX625CI MS

325 Watts / Back up Surge 3 Ports / Line Interactive UPS

2,020 2Y
650VA APC BX650LI-MS

325 Watts / Back up 2 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

1,730 2Y
800VA APC BX800LI-MS

415 Watts / Back up 3 Ports / Surge 3 Ports / Line Interactive UPS

2,660 2Y
1100VA APC BX1100LI-MS

550 Watts / Back up 6 Ports / Surge 6 Ports / Line Interactive UPS

3,900 2Y
650VA APC BK650AS

400 Watts / Back up 3 Ports / Surge 1 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,600

20 point

2Y
700VA APC BX700U MS

390 Watts / Back up / Surge 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

3,400

50 point

2Y
900VA APC BR900GI (LCD)

540 Watts / Back up 4 Ports / Surge 4 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

5,790 3Y
950VA APC BX950U MS

480 Watts / Back up / Surge 6 Ports / RJ-11 2 Ports / USB port / Line Interactive UPS

4,590 2Y
1400VA APC BX1400U MS

700 Watts / Back up / Surge 4 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

5,790 2Y
1500VA APC BR1500GI (LCD)

865 Watts / Back up 5 Ports / Surge 5 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

12,300 3Y
1000VA APC SMC1000I

600 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

11,900 3Y
1500VA APC SMC1500I

900 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

15,900 3Y
3000VA APC SMC3000I

2100 Watts / 3000 VA Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

29,900 3Y
1000VA APC SMT1000I

700 Watts / Back up 8 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

17,500 3Y
1500VA APC SMT1500I

1000 Watts / Back up 8 Ports / Line Interactive UPS

21,900 3Y
2200VA APC SMT2200I

1980 Watts / Back up 9 Ports / Line Interactive UPS

33,900 3Y
1000VA APC SMC1000I 2U

600 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS

14,300 3Y
1500VA APC SMC1500I 2U

900 Watts / Back up 4 Port / Line Interactive UPS

17,300 3Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
600VA EMERSON PSA600H BX

360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS

1,650 2Y
600VA EMERSON PSA600H UX

360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

2,190 2Y
1000VA EMERSON PSA1000 BX

600 Watts / Back up 6 Ports / Line Interactive UPS

3,750 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
600VA EATON 5L600TH (Onsite Service)

360 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

1,590 2Y
800VA EATON 5L800TH (Onsite Service)

480 Watts / Back up 4 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

2,150 2Y
1000VA EATON 5L1000TH (Onsite Service)

600 Watts / Back up 6 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

3,290 2Y
1150VA EATON 5P1150I (Onsite Service) By Order

770 Watts / Back up 8 Ports / Line Interactive UPS * มี Software

9,900 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
800VA ETECH THOR 'By Zircon' Free ตั๋วหนัง Major Cineplex

360 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,390 2Y
850VA ETECH THOR 'By Zircon' Free ตั๋วหนัง Major Cineplex

425 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,420 2Y
1000VA ETECH THOR 'By Zircon' Free ตั๋วหนัง Major Cineplex

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
800VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
850VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

495 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
1000VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
900VA ETECH eazy 2 'By Zircon'

450 Watts / Back up 4 Ports / Usb 1 Port / Line Interactive UPS

1,790 2Y
1100VA ETECH eazy 2 'By Zircon'

490 Watts / Back up 4 Ports / USB 1 Port / Line Interactive UPS

1,890 2Y
1200VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

720 Watts / Back up 6 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

2,950 2Y
1500VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

900 Watts / Back up 6 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

4,600 2Y
2000VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'

1200 Watts / Back up 6 Ports / Surge 2 Ports / Line Interactive UPS

4,990 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
800VA SUN Everest 'By CKT'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
1000VA SUN Everest 'By CKT'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

480 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,590 2Y
1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

500 Watts / Back up 3 Ports / No Back 1 Port / Line Interactive UPS

1,390 2Y
1200VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

720 Watts / Back up 6 Ports / No Back 2 Port / Line Interactive UPS

2,950 2Y
1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

900 Watts / Back up 6 Ports / No Back 2 Ports / Line Interactive UPS

4,580 2Y
2000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

1200 Watts / Backup 6 ports / Surge 2 port / Line Interactive UPS

4,900 2Y
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
850VA SYSTEM Light

300 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,490 2Y
1000VA SYSTEM Light

400 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,690 2Y
800VA SYSTEM

300 Watts Full / Back up 2 Ports / No Back up 1 Port / Line Interactive UPS

1,750 2Y