Accessories Notebook
Keyboard Skin For Notebook (14'')

Keyboard Skin For Notebook (14'')

แผ่นติดคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊คกันน้ำ กันฝุ่น
ราคา 49 บาท
Keyboard Skin For Notebook (17'')

Keyboard Skin For Notebook (17'')

แผ่นติดคีย์บอร์ดโน๊ตบุ๊คกันน้ำ กันฝุ่น
ราคา 49 บาท
Keylock Notebook (Key)

Keylock Notebook (Key)

อุปกรณ์สำหรับล็อคโน๊ตบุ๊ค สำหรับออกงานโชว์ตามบูทต่างๆ (แบบใช้กุญแจ)
ราคา 90 บาท
Numberic Keypad 018 (Black) 'TOP Tech'

Numberic Keypad 018 (Black) 'TOP Tech'

USB / 19 Keys
ราคา 130 บาท
Numberic Keypad NK022 (Black) 'NUBWO'

Numberic Keypad NK022 (Black) 'NUBWO'

USB / 23Keys
ราคา 150 บาท
Numberic Keypad PT-981 (Black) 'MD-TECH'

Numberic Keypad PT-981 (Black) 'MD-TECH'

USB / 23 Keys
ราคา 170 บาท
Numberic Keypad 2017 (Black) 'OKER'

Numberic Keypad 2017 (Black) 'OKER'

USB / 19 Keys
ราคา 170 บาท
Numberic Keypad PT-982 (Black) 'MD-TECH'

Numberic Keypad PT-982 (Black) 'MD-TECH'

USB / 23 Keys
เก็บสาย
ราคา 180 บาท
Numberic Keypad SK-051 (Black) 'OKER'

Numberic Keypad SK-051 (Black) 'OKER'

USB / 19 Keys
ราคา 190 บาท
Numberic Keypad SK-975 (White) 'OKER'

Numberic Keypad SK-975 (White) 'OKER'

USB / 19 Keys
ราคา 190 บาท
Numberic Keypad PT-971 (Black) 'MD-TECH'

Numberic Keypad PT-971 (Black) 'MD-TECH'

USB / 19 Keys
เก็บสาย
ราคา 210 บาท
Numberic Keypad K2610 (Black) 'OKER'

Numberic Keypad K2610 (Black) 'OKER'

Wireless / 18 Keys
ราคา 270 บาท
Numberic Keypad K2610 (White) 'OKER'

Numberic Keypad K2610 (White) 'OKER'

Wireless / 18 Keys
ราคา 270 บาท
Surge Protection For Notebook คละสี

Surge Protection For Notebook คละสี

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกระแสไฟฟ้าช๊อต และจากฟ้าผ่า สำหรับ adapter ของ Notebook
ราคา 270 บาท
Cooler Pad (1 Fan)
Cooler Pad MNW-SWTS-14FN-R1 (1Fan) Black 'Cooler Master'

Cooler Pad MNW-SWTS-14FN-R1 (1Fan) Black 'Cooler Master'

USB / 1 Fan
Free ที่พักข้อมือ WR530 Wrist Rest, Size L (439mm x 95mm) มูลค่า 320 บาท
ราคา 690 บาท
Cooler Pad R9-NBS-ESLK-GP (1Fan) Black 'Cooler Master'

Cooler Pad R9-NBS-ESLK-GP (1Fan) Black 'Cooler Master'

USB / 1 Fan
Free ที่พักข้อมือ WR530 Wrist Rest, Size L (439mm x 95mm) มูลค่า 320 บาท
ราคา 890 บาท
Cooler Pad N9-NBS-E42K-GP (1Fan) Black 'Cooler Master'

Cooler Pad N9-NBS-E42K-GP (1Fan) Black 'Cooler Master'

USB / 1 Fan
Free ที่พักข้อมือ WR530 Wrist Rest, Size XL (550 x 95mm) มูลค่า 390 บาท
ราคา 1,090 บาท
Cooler Pad (2 Fan)
Cooler Pad HVC-632 (2 Fan) Black 'OKER'

Cooler Pad HVC-632 (2 Fan) Black 'OKER'

USB / 2 Fan
ราคา 200 บาท
Cooler Pad HVC-632 (2 Fan) (White)  'OKER'

Cooler Pad HVC-632 (2 Fan) (White) 'OKER'

USB / 2 Fan
ราคา 200 บาท
Cooler Pad HVC-651 (2 Fan) Black 'OKER'

Cooler Pad HVC-651 (2 Fan) Black 'OKER'

USB / 2 Fan
ราคา 220 บาท
Cooler Pad HVC-393 (2 Fan) Blue 'OKER'

Cooler Pad HVC-393 (2 Fan) Blue 'OKER'

USB / 2 Fan
ราคา 230 บาท