แผ่น CD
CD-R 'HP' (50/Pack)

CD-R 'HP' (50/Pack)

700MB / 80min. / 52x / Write
ราคา 230 บาท
CD-R 'RIBEST (50/Pack)

CD-R 'RIBEST (50/Pack)

700MB / 80min. / 52x / Write
ราคา 240 บาท
CD-R 'HP' Printable (50/Pack)

CD-R 'HP' Printable (50/Pack)

700MB / 80min. / 52x / Write / Printable
ราคา 240 บาท
CD-R 'RIBEST Printable (50/Pack)

CD-R 'RIBEST Printable (50/Pack)

700MB / 80min. / 52x / Write / Printable
ราคา 250 บาท