ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
2.4 หมื่น

Mouse PAD (แบบผ้า) Melon

Mouse PAD (แบบผ้า) Melon - A0123930

  • แผ่นรองเม้าส์ แบบผ้า
ประกัน - การันตี 20 วัน

รายละเอียดสินค้า Mouse PAD (แบบผ้า) Melon

คุณสมบัติ Mouse PAD (แบบผ้า) Melon

Brand Melon
Model Mouse PAD (แบบผ้า) Melon
Material แบบผ้า
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.4 หมื่น