ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.9 พัน

Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Red

Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Red - A0115051

  • 2.1A Fast Charger
  • Fire-proof Material
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Red

คุณสมบัติ Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Red

Brand Eloop
Model S33
Connector Tyep-C
Cable Length About 1.2M
Suitable For Use Smartphone ที่รองรับ Type-C
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
1.9 พัน