ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
1.1 พัน

Cable USB To Type-C (1M,WDC-070a) 'WK' White

Cable USB To Type-C (1M,WDC-070a) 'WK' White - A0127715

  • Cable USB To Type-C 
ประกัน -

รายละเอียดสินค้า Cable USB To Type-C (1M,WDC-070a) 'WK' White

คุณสมบัติ Cable USB To Type-C (1M,WDC-070a) 'WK' White

Brand WK
Model WDC-070a
Connector USB Type-C
Cable Length 1M
Suitable For Use Smartphone / Tablet ที่รองรับ Type-C
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สินค้าหมด
1.1 พัน