Hard Disk External*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, USB3)
4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 4,750 บาท
Seagate4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Blue, USB3)
4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Blue, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 4,750 บาท
Seagate4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Silver, USB3)
4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Silver, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 4,750 บาท
Seagate4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Red, USB3)
4 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Red, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 4,750 บาท
Seagate5 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, USB3)
5 TB. Ext. 2.5'' Seagate Backup Plus (Black, USB3)
Capacity : 5 TB / USB 3.0
ราคา 7,150 บาท
new
seagate4 TB. Ext. 3.5'' Seagate Backup Plus (Black, USB3)
4 TB. Ext. 3.5'' Seagate Backup Plus (Black, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 4,990 บาท
Seagate4 TB. Ext. 3.5'' Western My Book (Black, USB3)
4 TB. Ext. 3.5'' Western My Book (Black, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 5,550 บาท
Western4 TB. Ext. 3.5'' Seagate Personal Cloud Share Storage
4 TB. Ext. 3.5'' Seagate Personal Cloud Share Storage
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 5,990 บาท
Seagate4 TB. Ext. 3.5'' Western My Cloud (White, USB3)
4 TB. Ext. 3.5'' Western My Cloud (White, USB3)
Capacity : 4 TB / USB 3.0
ราคา 7,150 บาท
Western6 TB. Ext. 3.5'' Western My Book (Black, USB3)
6 TB. Ext. 3.5'' Western My Book (Black, USB3)
Capacity : 6 TB / USB 3.0
ราคา 8,470 บาท
Western8 TB. Ext. 3.5'' Western My Book (Black, USB3)
8 TB. Ext. 3.5'' Western My Book (Black, USB3)
Capacity : 8 TB / USB 3.0
ราคา 10,100 บาท
new
WesternHard Disk External เป็นสื่อบันทึกข้อมูลสำรองภายนอกชนิดหนึ่ง ที่สามารถพกพาติดตัวและสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าชนิดอื่น เพราะใช้ระบบจานหมุนเช่นเดียวกับ Hard Disk Drive ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีความจุสูง ส่วนใหญ่แล้ว Hard Disk External สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและโอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB Port ดั่งเช่นสื่อบันทึกข้อมูลสำรองภายนอกชนิดอื่น