เข้าชม 1682 ครั้ง

Film FAX BROTHER 878 (PC-501)

by Brother

  • ผ้าหมึก 1 ชิ้น พร้อมตลับหมึก (144 หน้า)
ราคา 990 บาท
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*
ประกัน
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
950 บาท
ราคานี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
Brand Brother
Model Film FAX BROTHER 878 (PC-501)
Input For use with : Fax-817, Fax-817S, Fax-827, Fax-827S, Fax-837MC, Fax-837MCS, Fax-878
Output ผ้าหมึก 1 ชิ้น พร้อมตลับหมึก (144 หน้า)
เข้าชม 1682 ครั้ง