Graphic Card*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,290 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
2GB GDDR5 AMD RX 550 ASUS
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,310 บาท
Asus2GB GDDR5 AMD RX 550 PowerColor OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 PowerColor OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,190 บาท
PowerColor2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 HIS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,260 บาท
HIS2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 MSI AERO ITX OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,570 บาท
MSI2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
2GB GDDR5 AMD RX 550 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,790 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 HIS iCooler OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 3,990 บาท
HIS2GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor RED Dragon OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor RED Dragon OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,090 บาท
PowerColor2GB GDDR5 AMD RX 560 Gigabyte Gaming OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 Gigabyte Gaming OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,470 บาท
GIGABYTE2GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS OC
2GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS OC
Memory : 2GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,630 บาท
Asus4GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor OC
4GB GDDR5 AMD RX 560 PowerColor OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,370 บาท
PowerColor4GB GDDR5 AMD RX 560 MSI AERO OC
4GB GDDR5 AMD RX 560 MSI AERO OC
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,560 บาท
MSI4GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS
4GB GDDR5 AMD RX 560 ASUS
Memory : 4GB GDDR5 / 128-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 4,990 บาท
ASUS8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI GamingX
8GB GDDR5 AMD RX 580 MSI GamingX
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 13,900 บาท
new
MSI8GB GDDR5 AMD RX 580 Gigabyte AORUS OC
8GB GDDR5 AMD RX 580 Gigabyte AORUS OC
Memory : 8GB GDDR5 / 256-bit Port : DVI / HDMI / Display
ราคา 13,900 บาท
GIGABYTE8GB HBM2 AMD RX 56 VEGA Gigabyte
8GB HBM2 AMD RX 56 VEGA Gigabyte
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 23,900 บาท
GIGABYTE8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA HIS
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA HIS
ราคา 25,800 บาท8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA PowerColor
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA PowerColor
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 25,900 บาท
PowerColor8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA SAPPHIRE
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA SAPPHIRE
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 26,800 บาท
SAPPHIRE8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA MSI
8GB HBM2 AMD RX 64 VEGA MSI
Memory : 8GB HBM2 / 2048-bit Port : HDMI / Display
ราคา 26,900 บาท
MSIหน่วยประมวลผลกราฟฟิค (Graphic Cardหรือที่นิยมเรียกกันว่า การ์ดจอ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาพเป็นหลัก อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป Mainboard จะมีการ์ดจอมาให้ในตัว เรียกว่า On Board รวมไปถึง CPU รุ่นใหม่ๆ จะมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟฟิกมาให้ในตัวด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อ Graphic Card หรือ การ์ดจอแยกเพิ่ม